İngilizce Tight Ship Deyimi Türkçe Açıklaması

Tight Ship

Bir kuruluş ya da şirketin performansını en yüksek seviyeye çıkarabilmek için sert ve katı bir kontrol ya da yönetim biçimi benimsemek.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.