İngilizce To Be Past Tense Testi


Aşağıdaki to be past testi sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

It _______ cold yesterday.
Where _______ you last night?
The ticket was here yesterday, but it _______here
What was the weather ______ yesterday?
It was ______ yesterday
_______ were some good films on the flight
I______ a shower last
What time_______ you have dinner yesterday
He _______ a happy
‘Did you go out last Friday?’ ‘Yes, I ______.’


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.