İngilizce Tüm Testler

A, An, The & Bağlaçlar Testleri

The’nın Kullanımı Testi

“The”nın Kullanımı Testi 2

“The”nın Kullanımı Testi 3

İngilizce The Article ve The Article Olmayan Cümle Testi

And – But Testi

And – But – So Testi

And – But – Or Testi

İngilizce To – For Testi

İngilizce So – Neither Testi

İngilizce So ve Neither Testi

İngilizce a/an testi

İngilizce A An veya The Testi

İngilizce Coğrafi İsimlerle A/An & The Testi

And, But & Because Testi

Both – Either – Neither Testi

Either or – Neither nor Testi

Either – Neither Testi

İngilizce before after when while Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce When Because Başlangıç Seviyesi Test

and but because ile ilgili test

 

Tenselerle ilgili testler

İngilizce am is are alıştırması test

İngilizce Geniş Zamanda Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Geniş Zamanda Sorulara Cevap Verme Testi

İngilizce Uygun Cevabı Verme ve Geniş Zaman Testi

Farklı Zamanlarda İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Farklı Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Continuous ve Past Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Geçmiş Zaman Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

Zamanlarla ilgili karışık testler

İngilizce Başlangıç Seviyesi Geçmiş Zaman Testi

Karışık Zamanlarda İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Karışık Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test

Been / Gone testi

İngilizce Tatil + Simple Past Tense Testi

Simple Present, Past, Future Tense Testi

Present Simple Tense Testi

Simple Past Tense Testi

Future Tense Testi

Present Perfect Tense Testi

Present Perfect Continuous Tense Testi

Present Continuous Tense Testi

Past Perfect Tense Testi

Past Perfect Continuous Tense Testi

Past Continuous Tense Testi

Future Perfect Tense Testi

Future Perfect Continuous Tense Testi

Future Continuous Tense Testi

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense Testi

Simple Present Tense / Geniş Zaman Testleri

Present Continuous / Şimdiki Zaman Testleri

Simple Past Tense/ Geçmiş Zaman Testleri

İngilizce İrregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Testi

İngilizce Yesterday Today ve Tomorrow Testi

İngilizce for ve since testi

Past Continuous Tense Testleri

Past Perfect Tense Testleri

Future Perfect Tense Testleri

İngilizce To Be Past Tense Testi

İngilizce Was-Were Testi

İngilizce Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Testi

PRESENT or PRESENT CONTINUOUS(Şimdiki Zaman ve Geniş Zaman) Testi

İngilizce Present Simple or Progressive Testi – 1

İngilizce Present Simple or Progressive Testi – 2

İngilizce Simple Present Tense Alıştırma testi

Future Tense / Gelecek Zaman Testleri

Present Perfect Tense Testleri

Present Perfect Continuous Tense Testleri

Simple Present and Present Continuous Tense Paragraf Testi

İngilizce Karışık Zamanlar Testi

Already & Yet Testi

Already ve Yet’in Cümledeki Yeri Testi

Ever & Never Testi

was-were testi

am,is,are,was,were ile cümleleri tamamlama testi

Will yada am, is, are going to testi

Simple Past, Used to ve Past Perfect Tense seçimi testi

Was-Were Geçmiş Zaman Test-1

Present Simple ve Simple Past Tense Test-1

İngilizce Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman Testi-1

Simple Present-Present Continuous Tense Testi-1

 Geniş Zaman (Simple Present Tense) – Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Testi-1

Simple Present-Present Continuous Tense Testi-2

 Geniş Zaman (Simple Present Tense) – Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) Testi-2

Simple Present-Present Continuous Tense Testi-3

Am-Is-Are (Verb to be) Testi -1

Verb ‘to be’ Quiz (am-is-are Testi)

 Am-Is-Are (Verb to be) Testi -2

Verb ‘to be’ Quiz (am-is-are Testi) – 2

Verb “ To Be “ Test-2 (Am-Is-Are Quiz-2)

 Verb “ To Be “ Test-3 (Am-Is-Are Quiz-3)

İngilizce When While Testi

Before – After – When – While Testi

Sayılabilen & Sayılamayan İsimlerle ilgili testler

İngilizce Sayılabilen & Sayılamayan İsimler Testi

İngilizce Sayılabilen & Sayılamayan İsimler Testi2

İngilizce Sayılabilen & Sayılamayan İsimler Testi3

İngilizce Sayılabilen & Sayılamayan İsimler Testi4

İngilizce Units ve Containers Testi

Sayılabilen ve Sayılamayan Kelimeler Testi

A Few & A Little Testi

There is – There are Testi

Is there – Are there Testi

How many – How much Testi

İngilizce Sayılabilen ya da Sayılamayan Kelimeler Testi

Some & Any Testi

İngilizce Some Any Testi

Sayılabilen sayılamayan isimler İngilizce test

Countable ve Uncountable Test

İngilizce Is there ve Are there test alıştırması

 İngilizce There is & There are Testi

Uncountables: Containers Testi

Yardımcı Fiiller Testleri

Auxiliary Verbs Testi

İngilizce to be ve to do testi

İngilizce Auxiliary (Be, Do, Have) Verbs Testi

Yardımcı Fiille Boşluk Doldurma İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

 

Soru cümleleri ile ilgili testler

Question Words Boşluk Doldurma Testi

İngilizce Question Words Testi – 1

İngilizce Question Words Testi – 2

Wh- Questions Testi

Which & What Testi

Yes/No Testi

Dolaylı Soru ve Wh Cümleleri Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Dolaylı Sorular Başlangıç Seviyesi Test

Dolaylı Sorular İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Resimlerle What Do You like…Testi

İngilizce Resimlerle What Time Do You.. Testi

İngilizce Resimli When Is.. Testi

İngilizce Resimlerle Where Is.. Testi

İngilizce Resimlerle What Do You Like To.. Testi

İngilizce Resimlerle What Do You Want To… Testi

İngilizce Resimli What Will You Do… Testi

İngilizce Resimlerle What Can You … Testi

İngilizce Resimlerle What Are You… Testi

İngilizce Where Do You.. Testi

İngilizce Where Do You…Testi

İngilizce Resimlerle Would You Like… Testi

İngilizce Resimli Günlük Soru Cümleleri Testi

İngilizce How Was… Resimli Testi

İngilizce Resimli Where Is The… Testi

İngilizce Günlük Soru İfadeleri Resimli Testi

İngilizce Do You… Resimli Testi

Resimlerle İngilizce Can You…… Testi

Fiilde Çatı Testleri

Passive Voice Testi

İngilizce Causatives Ettirgen Yapı Testi

Passive Yapısı İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Passive Başlangıç Seviyesi Test

 

If clause testleri

If Clause Type 0 Testi

If Clause Type 1 Test

If Clause Type 0 & Type 1 Testi

If Clause Type 0, Type 1 & Type 2 Testi

If Clause Type 1 & Type 2 Testi

If Clause Type 1 & Type 2 Testi 2

If Clause Type 1, Type 2, Type 3 Testi

If Clause Mixed Type Testi

If Clause Type 2, Type 3 & Mixed Type Testi

İngilizce if clause karışık Başlangıç Seviyesi Test

Type 1, 2, 3 if clause İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce if cümleleri karışık Başlangıç Seviyesi Test

If Clause Tüm Typelar Testi

 

Relative Clause Testleri

Relative Clause: who & which Testi

Relative Clause: who, which & where Testi

Relative Clause: which & where Testi

Relative Clause: when, which & where Testi

Relative Clause: when & which Testi

Relative Clause: the reason why, when & which Test

Relative Clause: Tüm Relative Pronounlar Testi

Noun Clause Testleri

Noun Clauses Testi: “What” mı “That” mi?

Noun Clauses: Cümle Tamamlama Testi

Noun Clauses (What) Cümle Tamamlama Testi

İngilizce Noun Clause & Relative Clause Testi

İngilizce İsim Cümleleri Testi

İngilizce İsim Cümleleri Testi 2

Noun Clause (Wh- to V) Testi

İngilizce “Whether” vs “If” Testi

Reported Speech Testleri

Reported Speech Testi

Reported Speech Zaman Zarfları Testi

Reported Speech Kişi Adılları İyelik Önadları Test

Modal Verbs testleri

Must & Mustn’t Testi

Modal Verbs Testi – 1

Can & Could Testi

Will & Would Testi

İngilizce Will ve Would Testi

İngilizce Should ve Had Better Testi

Modallar İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Modallar Başlangıç Seviyesi Test

Can – Can’t – Could – Couldn’t testi

Should/ Shouldn’t – Ought / Oughtn’t Çoktan seçmeli testi

Perfect Modals Testi , Must, Mustn’t, May, Might HAVE V3 testi

 

Phrasal Verbs Testleri

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 1

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 2

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 3

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 4

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 5

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 6

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 7

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 8

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 9

İngilizce Resimli Phrasal Verb Testi 10

 

Sıfatlar, Zarflar, Edatlar & Zamirlerle ilgili testler

Possesive Pronouns (İyelik Zamirleri) Testi

İngilizce İyelik Sıfatları & Zamirleri Testi

Objective Pronouns (Me, Him, Her) Testi

Subjective Pronouns & Objective Pronouns Testi

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Testi

İngilizce Resimlerle Zamirler Testi

İngilizce Zamirler (Pronouns) Testi – 1

İngilizce Zamirler (Pronouns) Testi – 2

İngilizce Zamirler (Pronouns) Testi – 3

İngilizce Adjective Adverb Testi

Adjective/Adverb Testi

Adjective/Adverb Testi 2

İngilizce Negatif Ön Ekler Testi

İngilizce Pozitif ve Negatif Sıfatlar Testi

İngilizce Prepositions After Adjectives Testi

İngilizce Belgisiz Zamirler Testi

İngilizce Sıklık Zarfları Testi

İngilizce Sıklık Zarfları Testi 2

İngilizce Sıklık Zarfları Testi 3

İngilizce Sıfat Sıralama Testi

İngilizce Sıfat Sıralama Testi 2

İngilizce Sıfat Sıralama Testi 3

Sıfat Neyi İfade Ediyor Testi

Sıfat Neyi İfade Ediyor Testi 2

Sıfat Neyi İfade Ediyor Testi 3

İngilizce Eşanlamlı Sıfatlar Testi

İngilizce Zamirler ve İyelik Sıfatları Testi

ADJECTIVE OR ADVERB BOLŞLUK DOLDURMA TESTİ

İngilizce Sıfatlar ve Zarflar Testi

Good & Well Testi

İngilizce Zarflar Testi

Zarfların Cümle İçindeki Yeri Testi

İngilizce Olumlu & Olumsuz Sıfatlar Testi

Many & Many of Testi

Comparative Testi

Comparative Testi 2

Superlative Testi

Comparative & Superlative Testi

İngilizce Comparatives ve Superlatives Testi

İngilizce in on at test alıştırması

İngilizce Resimli Kişi Zamirleri Testi

İngilizce Resimlerle Edatlar Testi

İngilizce Kişi Zamirleri Resimli Testi

İngilizce Sıfatlar Resimli Testi

İngilizce Adjectives (Sıfatlar) Resimli Testi

İngilizce Zaman Edatları: in, on, at testi

İngilizce Edatlar Başlangıç Seviyesi Test

Edatlar İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Bağ Zamirleri ile ilgili Başlangıç Seviyesi Test

Relative Pronouns İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Relative Pronouns Başlangıç Seviyesi Test

Bağ Zamirleri İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Bağ Zamirleri Başlangıç Seviyesi Test

 İngilizce Sıfatlar ve Zıt Anlamları Testi

İngilizce Adjectives (sıfatlar) Test Alıştırması

İngilizce sıfatlar ve zıt anlamlıları çoktan seçmeli test

Subject Pronouns Quiz (Zamirler Testi)

İngilizce Superlative-Comperative Seçme Alıştırması

Elementary seviyesinde edatlar testleri

Elementary Preposition(edatlar) Testi 1

Elementary Preposition(edatlar) Testi 2

Elementary Preposition(edatlar) Testi 3

Elementary Preposition(edatlar) Testi 4

Elementary Preposition(edatlar) Testi 5

Elementary Preposition(edatlar) Testi 6

Elementary Preposition(edatlar) Testi 7

Elementary Preposition(edatlar) Testi 8

Elementary Preposition(edatlar) Testi 9

Elementary Preposition(edatlar) Testi 10

Elementary Preposition(edatlar) Testi 11

Elementary Preposition(edatlar) Testi 12

Elementary Preposition(edatlar) Testi 13

Elementary Preposition(edatlar) Testi 14

 

 

Okul İngilizcesi Testleri           

2. sınıflar için test-1

İngilizce 2. Sınıf Deneme Testi

3.Sınıf İngilizce Sıfatlar Testi

3.Sınıf İngilizce Fiiller Testi

3.Sınıf İngilizce Sıfatlar ve Fiiller Testi

İngilizce 4.Sınıf Genel Test

İngilizce 4.Sınıf Alıştırma Testi

4.Sınıf İngilizce Fiiller Testi

İngilizce 5. sınıf test sınavı

İngilizce 5. sınıf test quiz

İngilizce beşinci sınıf test

İngilizce 5. sınıf test

İngilizce 6. sınıf genel değerlendirme testi

İngilizce 6. sınıf değerlendirme testi

7. Sınıflar 5. Unite Prefer Testi

İngilizce 7. sınıf geçmiş zaman test

 When – While testi

Unique kitabı Friendship ve Road to success unitesi testi

İngilizce 8.sınıf test

İngilizce 8. sınıf kelime testi vocabulary test

8 sınıf ingilizce dil testi

İngilizce 8.sınıf kelime testi

İngilizce 8.sınıf okuma metni testi

İngilizce 8. sınıf 1. kelime testi

8. Sınıflar 1. Ünite Frendship Testi

8. Sınıflar 2. Ünite Road to Success Ünitesi 10 Soruluk Tarama Testi

8.Sınıflar Friendship Tarama Testi

FRIENDSHIP RULES 8. SINIFLAR 1. ÜNİTE KELİME TESTİ

İngilizce 8. sınıf 2. kelime testi

İngilizce 8. sınıf 3. kelime testi

İngilizce 8. Sınıflar Birinci dönem 1-2-3 konu tekrarı test

İngilizce 8. sınıf 2. dönem 1. test sınavı

İngilizce 8.sınıf ”personality types” testi

İngilizce 8.sınıflar 3.yazılı ”a”grubu testi

İngilizce 8. sınıf ”b” grubu sınavı

İngilizce 8. sınıflar 3. sınav ”c” grubu testi

İngilizce 8.sınıf 11.ünite testi

İngilizce 8.sınıf 12.ünite prefixes testi

İngilizce 8.sınıf 12.ünite Prefix suffix testi

İngilizce 8.sınıf 12.ünite testi

İngilizce 8.sınıf 13.ünite testi

İngilizce 8.sınıf 14.ünite testi

8. Sınıflara Teog sınavı için 80 soruluk Kelime testi

İngilizce meb teog kazanım testleri

Seviye Testleri

İngilizce A1 Seviyesi Test (Başlangıç)

İngilizce A2 Seviyesi Test (Elementary İngilizce)

İngilizce B1 Seviyesi Test (Orta Seviye İngilizce) 

İngilizce B2 Seviyesi Test (Orta-Üstü İngilizce)

İngilizce C1 Seviyesi Test (İleri İngilizce)

İngilizce C2 Seviyesi Test (İngilizce Yeterliliği)

Starter Level – İngilizce Seviye Testi

Elementary Level – İngilizce Seviye Testi

Pre Intermediate Level – İngilizce Seviye Testi

Intermediate Level – İngilizce Seviye Testi

Upper Intermediate Level – İngilizce Seviye Testi

Advanced Level – İngilizce Seviye Testi

 

Elementary Seviye Testleri

Elementary Test 1 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 2 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 3 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 4 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 5 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 6 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 7 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 8 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 9 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Test 10 (GERUNDS, INFINITIVES,PARTICIPLES, CAUSATIVES)

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 11 

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 12

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 13

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 14

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 15

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 16

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 17

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 18

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 19

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 20

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 21

Elementary Seviyesi İngilizce Testi 22

Elementary Testi 23

Elementary Testi 24

Elementary Testi 25

Elementary Testi 26

Elementary Testi 27

Elementary Testi 28

Elementary Testi 29

Elementary Testi 30

Elementary Testi 31

Elementary Testi 32

Elementary Testi 33

İngilizce Elementary Testi 34

Kelime Testleri

Resimli Kelime Testleri

İngilizce Tekil ve Çoğul Kelimeler Testi

Resimlerle İngilizce Fiil Testi

İngilizce Resimli Kullanışlı Fiiller Testi

İngilizce Resimli Günlük Kullanılan Fiiller Testi

İngilizce Günlük Kullanılan Fiiller Testi

İngilizce Resimlerle Taşıtlar Testi

Resimli İngilizce Fiil İsimleri Hakkında Test

İngilizce Resimli Evcil Hayvan İsimleri Testi

İngilizce Hava Durumu Alıştırmalar Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

İngilizce Colors Testi

İngilizce Kıtalar Testi

İngilizce Resimlerle Hava Durumu Testi

İngilizce Yerleşim Yeri İsimleri Resimli Testi

Okul İle İlgili İngilizce Resimli Test

İngilizce Resimlerle Şekiller Testi

İngilizce Resimli Mağaza İsimleri Testi

İngilizce Dükkan İsimleri Resimli Testi

İngilizce Resimli Hastalık İsimleri Resimli Testi

İngilizce Resimli Spor İsimleri Testi

İngilizce Resimli Spor Dalları İsimleri Testi

İngilizce Resimli Spor Aktivitelerimiz Testi

İngilizce Resimli Spor Faaliyetleri İsimleri Testi

İngilizce Resimli Spor Dalları Testi

İngilizce Resimli Okul Eşyaları İsimleri Testi

İngilizce Okul Ders İsimleri Resimli Testi

İngilizce Resimli Yaşam İfadeleri Testi

İngilizce Resimlerle Ev Eşya İsimleri Testi

İngilizce Resimlerle Doğal Yaşam Testi

İngilizce Resimlerle Ulaşım Araçları İsimleri Test

Resimlerle İngilizce Verb Testi

İngilizce Resimli Fiil Test Alıştırması

İngilizce Zamanlarla İlgili Resimli Test

İngilizce Resimlerle Sağlık Testleri

İngilizce Resimlerle Sağlıkla İlgili Test

Resimlerle İngilizce Food And Drinks İsimleri testi

Resimlerle İngilizce Yiyecek İçecek İsimleri Testi

İngilizce Yiyecek İçecek İsimleri Resimli Testi

İngilizce Building (Bina) İsimleri Resimli Testi

İngilizce Resimli Sağlık İsimleri Testi

İngilizce Hastalıklar ve Hastalık Kelimeleri İle İlgili Resimli Test

İngilizce Nesne İsimleri Resimli Testi

İngilizce Resimli Objects Testi

İngilizce Resimlerle Hayvan İsimleri Testi

İngilizce Spor İsimleri Resimli Testi

İngilizce Taşıt İsimleri İle İlgili Resimli Test

İngilizce Resimli Fiiller Testi

İngilizce Resimli Fiil (verb) Testi

İngilzce Fiillerle İlgili Resimli Testi

İngilizce Resimli Occupations (Meslekler) Testi

İngilizce Resimlerle Meslek İsimleri Testi

İngilizce Sayma Sayıları Resimli Testi

Resimlerle İngilizce Sayılar Testi

İngilizce Resimlerle Sayılar Testi

İngilizce Müzik Aletleri Resimli Testi

İngilizce Ayların Resimli Testi

Resimlerle İngilizce Sayılar Zamanlar Kelime Testi

Resimlerle İngilizce Sebze (vegetable) Testi

İngilizce Resimlerle Sebze İsimleri Testi

İngilizce Resimlerle Yön İsimleri Testi

Resimlerle İngilizce Tatlı İsimleri Testi

İngilizce Günlük Faaliyetlerimizin Resimli Testi

İngilizce Günlük Aktivite İsimleri Testi

İngilizce Günlük Rutin İşlerin Resimli Testi

Resimlerle İngilizce Renk İsimleri Testi

Resimlerle İngilizce bina isimleri testi

İngilizce resimlerle yapı isimleri testi

Resimli İngilizce Kıyafet İsimleri Testi

Resimlerle İngilizce Sınıf Nesneleri Testi

Resimlerle İngilizce Yılbaşı Kelimeleri Testi

İngilizce vücudumuzun bölümleri resimli testi

İngilizce vücudumuzun bölümleri testi

Hangi Hayvan Olduğunu Bulma Testi

Resimli Hayvan Testi 1

Resimli Hayvan Testi 2

Karıştırılan kelimeler testleri

Miss & Lose Testi

Hear & Listen Testi

İngilizce Kafa Karıştırıcı Kelimeler Testi

İngilizce Go, Play ve Do Fiilleri Alıştırma Testi

İngilizce Early – Soon Testi

İngilizce Ever – Never Testi

To & For Testi

İngilizce To ve For Testi

İngilizce All – Every Testi

too veya enough testi

Diğer kelime testleri

Alphabet – İngilizce Alfabe Testi

Animals – İngilizce Hayvanlar Testi

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Testi

Breakfast – İngilizce Kahvaltı Testi

Buildings in the city – İngilizce Şehir Alanları Testi

Cartoon Characters – İngilizce Çizgi Film Karakterleri Testi

Cities – İngilizce Şehirler Testi

Classroom Objects – İngilizce Sınıf Nesneleri Testi

Classroom Rules – İngilizce Sınıf Kuralları Testi

Colors – İngilizce Renkler Testi

Computer – İngilizce Bilgisayar Testi

Countries, Nationalities and Languages – İngilizce Ülkeler, Milletler ve Diller Testi

Daily Routines – Günlük Rutinler Testi

Days – Günler İngilizce Testi

Describing People – İngilizce İnsanların Dış Görünüşleri Testi

Environment – İngilizce Çevre Testi

Face Parts – İngilizce Yüzün Bölümleri Testi

Family – İngilizce Aile Testi

Feelings and Emotions – İngilizce Duygular ve Hisler Testi

Festivals – İngilizce Festivaller Testi

Fitness İngilizce Testi

Flags Countries – İngilizce Bayraklar Ülkeler Testi

Free Time Activities – İngilizce Boş Zaman Aktiviteleri Testi

Fun Fair – İngilizce Eğlence Fuarı Testi

Furnitures – İngilizce Mobilyalar Testi

Greetings – İngilizce Selamlar Testi

Hobbies – İngilizce Hobiler Testi

Hotels – İngilizce Oteller Testi

Illness – İngilizce Hastalıklar Testi

Insects – İngilizce Böcekler Testi

Jobs – İngilizce Meslekler Testi

Months, Seasons – İngilizce Aylar, Mevsimler Testi

Movies – İngilizce Filmler Testi

Money – İngilizce Para Testi

Musical Instruments – İngilizce Müzik Enstrümanları Testi

My Clothes – İngilizce Kıyafetlerim Testi

My House – İngilizce Evim Testi

Nature – İngilizce Doğa Testi

Numbers – İngilizce Sayılar Testi

Party Time – İngilizce Parti Zamanı Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Planets – İngilizce Gezegenler Testi

School Subjects – İngilizce Okul Dersleri Testi

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

Seasons – İngilizce Mevsimler Testi

Shapes – İngilizce Şekiller Testi

Sports – İngilizce Spor Dalları Testi

Superstitions – İngilizce Batıl İnançlar Testi

Television – İngilizce Televizyon Programları Testi

Telling the Time – İngilizce Zamanı Söylemek Testi

Tools – İngilizce Araçlar Testi

Toys and Games – İngilizce Oyuncaklar ve Oyunlar Testi

Transportation – İngilizce Taşımacılık Testi

Vacation – İngilizce Tatil Testi

Weather and Emotions – İngilizce Hava ve Duygular Testi

Weather Forecast – İngilizce Hava Durumu Tahmini Testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

İngilizce Olimpik Spor Kelimeleri Testi

İngilizce Spor Terimleri Testi

İngilizce Uzay Kelimeleri Testi

İngilizce Aylar ve Günler Testi

İngilizce yerleşim yeri isimleri testi

 

Konulara Sınıflandırılmış Alıştırma Testleri

İngilizce Vücut Bölümleri Alıştırmaları

İngilizce Kahvaltı Alıştırmaları

İngilizce Şehirdeki Binalar Alıştırmaları

İngilizce Çizgi Film Karakteri Alıştırmaları

İngilizce Şehirler Alıştırmalar

İngilizce Sınıf Araç Gereçleri Alıştırmalar

İngilizce Sınıf Kuralları Alıştırmaları

İngilizce Renkler Alıştırmaları

İngilizce Bilgisayar Kelimeleri Alıştırmaları

İngilizce Ülkeler, Milliyetler ve Diller Alıştırma

İngilizce Günlük Rutinler Alıştırmaları

İngilizce Günler Alıştırmalar

İngilizce İnsanları Tarif Etme Alıştırmaları

İngilizce Çevre Alıştırmaları

İngilizce Yüzümüzün Bölümleri Alıştırmaları

İngilizce Aile Bireyleri Alıştırmaları

İngilizce Duygular ve Hisler Alıştırmaları

İngilizce Bayramlar & Festivaller Alıştırmaları

İngilizce Fitness Alıştırmaları

İngilizce Bayraklar ve Ülkeler Alıştırmaları

İngilizce Yiyecekler ve İçecekler Alıştırmaları

İngilizce Boş Zaman Aktiviteleri Alıştırmaları

İngilizce Eğlence Panayırı Alıştırmalar

İngilizce Mobilyalar Alıştırmaları

İngilizce Oteller Alıştırmaları

İngilizce Hastalıklar Alıştırmaları

İngilizce Meslekler Alıştırmaları

İngilizce Para ile ilgili Alıştırmalar

İngilizce Filmler & Film Türleri Alıştırmalar

İngilizce Müzik Enstrümanları Alıştırmaları

İngilizce Kıyafetler Alıştırmaları

İngilizce Ev ve Evin Bölümleri Alıştırmaları

İngilizce Doğa Kelimeleri Alıştırmaları

İngilizce Sayılar Alıştırmalar

İngilizce Partiler Alıştırmaları

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce Gezegenler Alıştırmaları

İngilizce Okul Dersleri Alıştırmaları

İngilizce Mevsimler Alıştırmaları

İngilizce Şekiller Alıştırmaları

İngilizce Sporlar Alıştırmaları

İngilizce Batıl İnançlar Alıştırmaları

İngilizce Televizyon Programları Alıştırmalar

İngilizce Saatler Alıştırmaları

İngilizce Aletler Alıştırmaları

İngilizce Oyunlar ve Oyuncaklar Alıştırmalar

İngilizce Hava Durumu ve Duygular Alıştırmaları

İngilizce Hava Durumu Alıştırmalar Testi

 

Diğer

İngilizce Çeşitli Cümle Yapıları Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Fiil Çekimleri Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Başlangıç Seviyesi Genitive mi Infinitive mi Testi

İngilizce Doğru Fiili Bulma Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Başlangıç Seviyesi Karma Test

İngilizce Dolaylı Anlatım Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Dolaylı Cümleler Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Wh Cümleleri Başlangıç Seviyesi Test

Wh- Cümleleri İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Günlük İngilizce ve Test Alıştırması

İngilizce Resimlerle Saat Bilgisi Testi

İngilizce There is / This is Testi

İngilizce Fikir ve Düşünce ile ilgili Test

İngilizce Uygun Karşılığı Seçme Testi

İngilizce Genel Değerlendirme Testleri

İngilizce Kesme İşareti Testi

It, It’s, Its Testi

İngilizce Büyük – Küçük Harf Testi

İngilizce There is – It is Testi

İngilizce Sevilenler, Sevilmeyenler ve Tercihlerle ilgili Test

İngilizce Öneride Bulunma Testi

Let, make veya get ile çoktan seçmeli test

İngilizce During – When – While Testi

İngilizce While Testi

Because – But Testi

İngilizce ”STRENGHTS AND WEAKNESSES” testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

KPDS Genel Tarama Testi 1

 

Sadece Tenselerle ilgili testlere ulaşmak için: 

İngilizce Tenselerle İlgili Testler