İngilizce Türkçe CHICKEN LICKEN Hikayesi


İngilizce Türkçe CHICKEN LICKEN Hikayesi ve hikayenin içinde geçen kelimelerin Türkçe anlamlarını aşağıda görebilirsiniz.

 

Chicken Licken is a foolish chicken.

(Chicken Licken aptal bir tavuktur.)

She lives on a farm.

(O bir çiftlikte yaşar.)

One day sits under a tree.

(Bir gün bir ağacın altına oturur.)

An apple falls on her head.

(başına bir elma düşer.)

“Oh! My God!

(aman Allahım!)

The sky is falling down.

(gökyüzü çöküyor.)

I will go and tell the King,” says Chicken Licken.

(gidip bunu krala anlatacağım der.)

So Chicken Licken sets off to go to the palace.

(böylece chicken Licken saraya gitmek için yola koyulur.)

On the way she meets Cocky Locky.

(yolda Cocky Locky’ye rastlar.)

“Where are you going?” asks Cocky Locky.

(Cocky Locky, nereye gidiyorsun diye sorar.)

“I am going to the palace,” answers Chicken Licken.

(saraya gidiyorum diye cevap verir.

Why are you going to the king? asks Cocky Locky.

(Niçin saraya gidiyorsun diye sorar Cocky Locky.)

Because the sky is falling down.

(Çünkü gökyüzü çöküyor.)

I will tell it to the king.” answers Chicken Licken.

(Bunu kırala anlatacağım diye cevap verir Coky Locky.)

“I’ll come with you,” says Cocky Locky.

(ben de seninle gelicem der Cocky Locky)

So Chicken Licken and Cocky Locky set off to go to  the palace.

(böylece Cocky Locky ve Chicken Licken saraya gitmek için yola koyulurlar.)

On the way they meet Ducky Lucky.

(yolda Ducky Lucky’ye rastlarlar.)

“Where are you going? Asks Ducky Lucky.

(nereye gidiyorsunuz der Ducky Lucky.)

“We are going to the palace, says Chicken Licken.

(saraya gidiyoruz diye cevap verir Chicken Licken.)

Why are you going to the palace? asks Ducky Ducky.

(Niçin saraya gidiyorsunuz diye sorar Ducky Lucky.)

Because the sky is falling down.

(Çünkü gökyüzü çöküyor.)

We will tell it to the king.” answers Chicken Licken.

(Bunu kırala anlatacağız diye cevap verir Chicken Licken.)

“I will come with you,” says Ducky Lucky.

(ben de sizinle geleceğim der Ducky Lucky.)

So Chicken Licken, Cocky Locky, and Ducky Lucky set off to go to the palace.

(böylece Chicken Licken, Cocky Locky ve Ducky Lucky saraya gitmek için yola koyulurlar.)

On the way they meet Goosy Loosy.

(yolda Goosy Loosy’ye rastlarlar.)

Goosy Loosy asks,”Where are you going?”

(nereye gidiyorsunuz diye sorar Goosy Loosy.)

“We are going to the palace, answers Chicken Licken.

(saraya gidiyoruz diye cevap verir Chicken Licken.)

Why are you going to the palace? asks Goosy Loosy.

(Niçin saraya gidiyorsunuz diye sorar Goosy Loosy.)

Because the sky is falling down.

(Çünkü gökyüzü çöküyor.)

We will tell it to the king.” answers Chicken Licken.

(Bunu kırala anlatacağız diye cevap verir Chicken Licken.)

“I will come with you,” says Goosy Loosy

(ben de sizinle geleceğim der Goosy Loosy.)

So Chicken Licken, Cocky Locky, Ducky Lucky, and Goosy Loosy set off to go to the palace.

(böylece Chicken Licken, Cocky locky,Ducky Lucky ve Goosy Loosy saraya gitmek için yola koyulurlar.)

On the way they meet Turky Lurky.

(yolda Turky Lurky’ye rastlarlar.)

“Where are you going?” asks Turky Lurky.

(nereye gidiyorsunuz diye sorar Turky Lurky.)

“We are going to the palace, answers Chicken Licken.

(saraya gidiyoruz diye cevap verir Chicken Licken.)

Why are you going to the palace? asks Turkey Lurky.

(Niçin kırala gidiyorsunuz diye sorar Turky Lurky.)

Because the sky is falling down.

(Çünkü gökyüzü çöküyor.)

We will tell it to the king.” answers Chicken Licken.

(Bunu kırala anlatacağız diye cevap verir Chicken Licken.)

“I will come with you,” says Turky Lurky.

(ben de sizinle geleceğim der Turky Lurky.)

So Chicken Licken, Cocky Locky, Ducky Lucky, Goosy Loosy, and Turky Lurky set off to go to the palace.

(böylece Chicken Licken, Cocky Locky, Ducky Lucky, Goosy Loosy ve Turky Lurky saraya gitmek için yola koyulurlar.)

On the way they meet Foxy Loxy.

(yolda Foxy Loxy’ye rastlarlar.)

“Where are you going, my darlings?” asks Foxy Loxy.

(nereye gidiyorsunuz canlarım diye sorar Foxy Loxy)

“We are going to the palace, says Chicken Licken.

(saraya gidiyoruz der Chicken Licken.)

Why are you going to the palace? asks Foxy Loxy.

(Niçin saraya gidiyorsunuz diye sorar Foxy Loxy.)

Because the sky is falling down.

(Çünkü gökyüzü çöküyor.)

We will tell it to the king.” answers Chicken Licken.

(Bunu kırala anlatacağız diye cevap verir Chicken Licken.)

“I know the way. Follow me,”says Foxy Loxy.

(ben yolu biliyorum beni takip edin der Foxy Loxy.)

So Chicken Licken, Cocky Locky, Ducky Luky, Goosy Loosy, and Turky Lurky follow Foxy Loxy.

(böylece Chicken Licken, Cocky Locky, Ducky Luky, Goosy Loosy ve Turky Lurky Foxy Loxy’yi takip ederler.)

Foxy Loxy takes them to his home.

(foxy Loxy onları evine götürür.)

Foxy Loxy, his wife, and his children eat Chicken Licken, Cocky Locky, Ducky Lucky Goosy Loosy, and Turky Lurky.

(foxy Loxy, karısı ve çocukları Chicken Licken, Cocky Locky, Ducky Lucky, Goosy Loosy ve Turky Lurky’yi yerler.)

The sky doesn’t fall down.

(gökyüzü çökmez)

They can’t tell the King anything.

(ve onlar krala hiçbirşey anlatamazlar.)

 

WORDS IN THE STORY

Hikayedeki kelimelerin Türkçeleri

One day(bir gün)

Chicken(tavuk)

under (altında)

tree(ağaç)

apple(elma)

head (baş)

sky (gökyüzü)

King(kral)

Palace(saray)

On the way.(yolda)

everything.(her şey)

Darling(canım)

Home(ev)

Wife(eş)

children (çocuklar.)

anything(hiçbir şey.)

 

VERBS IN THE STORY

Hikayedeki fiillerin Türkçeleri

Sit(oturmak.)

Fall(düşmek)

Go(gitmek)

Tell(anlatmak)

say (söylemek)

set off (yola koyulmak)

meet(buluşmak)

ask(sormak)

answer(cevap vermek)

come(gelmek)

find (bulmak)

know(bilmek)

Follow (takip etmek)

Take(almak)

Eat(yemek)

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.