İngilizce Türkçe Öğretmenler Günü Mesajları


Happy Teacher’s Day.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun

You deserve recognition for all the sacrifices you make, you are more than a teacher to me and I thank you.

Yaptığınız tüm fedakarlıkların tanınmasını hak ediyorsunuz, benim için bir öğretmenden daha fazlasısınız ve teşekkür ederim.

You are a source of inspiration, you are the guide and the candle to my life. I’m thankful that you are my teacher.

Siz bir ilham kaynağı, hayatıma rehber ve mumsunuz. Öğretmenim olduğunuz için minnettarım.

Thank you for planting a seed of curiosity and igniting my imagination for me to be able to flourish and succeed. Happy Teachers Day!

Bir merak tohumu ekip ilerleyebileyim ve başarabileyim diye hayal gücümü tetiklediğiniz için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dear teacher, you have been a great mentor. Lots of thanks and a happy Teacher’s Day.

Sevgili öğretmenim, siz mükemmel bir akıl hocasısınız. Çok telekkürler ve öğretmenmenler gününüz kutlu olsun.

Thanks teacher for inspiring me to do well in life. Whatever I have achieved in life is because of you.  Happy Teacher’s Day!

Hayatımda iyi şeyler yapmam için bana ilham verdiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Hayatta başardığım her şey sizin sayenizde. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Teacher’s Day!

Sizin gibi bir öğretmenim olduğu için şanslıyım. Siz mükemmel bir rehbersiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right. For allowing me to dream and soar as a kite, thank you for being my friend, mentor and light.

Bana okumayı yazmayı öğrettiğiniz için, doğru ve yanlışı ayırt etmemde bana yol gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Hayal kurmama ve uçurtma gibi yüksekten uçmama izin verdiğiniz için, bana bir arkadaş, akıl hocası ve ışık olduğunuz için teşekkür ederim.

Maya Angelou
When you learn, teach. When you get, give.
Öğrendiğinde, öğret. Aldığında, ver.

William Arthur Ward
Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it.

Şükran duygusunu hissetmek ve bunu yansıtmamak, bir hediyeyi paketleyip vermemek gibi.

David O. McKay
Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. Thankfulness may consist merely of words. Gratitude is shown in acts.

Minnettarlık şükran duygusunun başlangıcıdır. Şükran minnetin tamamlanmasıdır. Minnettarlık sadece sözcüklerden oluşabilir. Şükran hareketlerle gösterilir.

Thornton Wilder
We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures.

Sadece kalbimizin cevherlerimizin farkında olduğu zamanlarda canlı olduğumuz söylenebilir.

Cicero
A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parent of all other virtues.
Minnettar bir kalp sadece en yüksek erdem değil, aynı zamanda diğer bütün erdemlerin babası.

Karl Menninger
What the teacher is, is more important than what he teaches.

Öğretmenin ne olduğu, ne öğrettiğinden daha önemlidir.

Carl Jung
One looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who touched our human feelings. The curriculum is so much necessary raw material, but warmth is the vital element for the growing plant and for the soul of the child.
Zeki öğretmenleri  takdir ederek hatırlarsın, ama insani duygularına dokunmuş olanları şükranla hatırlarsın. Ders programı çok fazla mecburi basit metaryalden oluşur ama sıcaklık bitki yetiştirmek ve çocuğun ruhu için hayatı önem taşıyan bir öğedir.

Dan Rather
The dream begins with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called “truth.”

Rüya, sana inanan, seni sürükleyen, ittiren ve bir sonraki düzlüğe doğru sana yol gösteren, bazen “doğruluk” denen sert bir sopayla seni dürten bir öğretmenle başlar.

Benjamin Disraeli
I feel a very unusual sensation — if it is not indigestion, I think it must be gratitude.

Çok alışılmadık bir duygu hissediyorum—eğer hazımsızlık değilse, bence bu şükran olmalı.

David Thomas
Unselfish and noble actions are the most radiant pages in the biography of souls.

Bencil olmayan ve onurlu hareketler ruhların biyografisindeki en ışık saçan sayfalardır.

Mick Jagger
Thank you for leaving us alone but giving us enough attention to boost our egos.

Bizi yalnız bıraktığınız ama egolarımızı şişirmeye yetecek ilgiyi bize gösterdiğiniz için teşekkürler.

Keith Richards
If you say I’m great, thank you very much. But I know what I am. I could be better, man, you know?

Harika olduğumu söylerseniz, çok teşekkür ederim. Ama ben ne olduğumu biliyorum. Daha iyi bir adam olabilirim, biliyor musunuz?

Colleen Wilcox
Teaching is the greatest act of optimism.

Öğretmek iyimserliğin en harika hareketidir.

John Fitzgerald Kennedy
As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.

Şükran duygumuzu ifade ederken, en yüksek takdirin sözler söylemek değil, ona uygun yaşamak olduğunu asla unutmamalıyız.

Alfred North Whitehead
No one who achieves success does so without the help of others. The wise and confident acknowledge this help with gratitude.

Başarıya olan kimse başkalarının yardımı olmadan ulaşmaz. Bilge ve kendine güvenli olan bu yardımın şükranla bilincinde olur.

Albert Schweitzer
We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.

Hepimiz içimizdeki gizli ruhumuzu yeniden ateşleyen insanlara minnettar olmalıyız.

Gilbert Keith Chesterton
I would maintain that thanks are the highest form of thought, and that gratitude is happiness doubled by wonder.

Teşekkürlerin, düşüncenin en yüksek şekli olduğunu ve şükranın mutluluğun hayretle ikiye katlanmış hali olduğunu iddia edebilirim.

Charles Dickens
No one is useless in this world who lightens the burden of another.

Başkasının sıkıntısını aydınlatan kimse bu dünyada gereksiz değildir.

Marcel Proust
Let us be grateful to people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Bizi mutlu eden insanlara şükran duyalım; onlar ruhumuzun açmasını sağlayan etkileyici bahçıvanlar.

Victor Hugo
He who opens a school door, closes a prison.

Bir okul açan, bir hapishane kapar.

Marva Collins
The good teacher makes the poor student good and the good student superior.

İyi bir öğretmen başarısız bir öğrenciyi iyi, iyi bir öğrenciyi üstün hale getirir.

Bu güzel günde tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmenler günü ile ilgili makalemizi bu sayfadan okuyup daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.