İngilizce Türkçe THE FROG PRINCE (KURBAĞA PRENS) Hikayesi


 

İngilizce Türkçe THE FROG PRINCE (KURBAĞA PRENS) Hikayesi ve hikayenin içinde geçen kelimelerin Türkçe anlamlarını aşağıda görebilirsiniz.

 

A beautiful princes lives in a palace in Egypt

(Mısırda bir sarayda güzel bir prenses yaşar)

The  princess has a golden ball.

( prensesin altın bir topu vardır.)

She likes her ball very much.

(Topunu çok sever)

One day she plays with her golden ball in the garden of the palace.

(bir gün sarayın bahçesinde altın topuyla oynar.)

The ball falls into the well in the garden.

(top bahçedeki kuyuya düşer.)

The princess cries and cries.

(prenses ağlar.)

Just then a frog jumps in front of the princess.

(aniden prensesin önüne bir kurbağa çıkar.)

The frog says, “Don’t cry princess.

(ağlama der kurbağa.)

I will help you

(sana yardım edeceğim.)

but from now on we will play together

(ama bundan sonra seninle birlikte oynayacağız.)

and we will sleep together.

(ve birlikte uyuyacağız.)

Promise me.”

(bana söz ver.)

The princess looks at the ugly, slimy frog.

(prenses çirkin sümüklü kurbağaya bakar.)

She doesn’t like him

(ondan hoşlanmaz.)

but she has to say, “yes”.

(ama evet demek zorunda kalır.)

The frog jumps into the well.

(kurbağa kuyuya atlar.)

Soon he brings the golden ball to the princess.

(daha sonra kurbağa topu prensese getirir.)

The princess is very pleased.

(prenses çok memnun olur.)

She takes the golden ball

(altın topu alır.)

and goes to the palace.

(saraya gider.)

She shuts the door.

(kapıyı kapatır.)

The frog is outside the palace.

(kurbağa sarayın dışındadır.)

The princess is inside the palace.

(prenses sarayın indadır.)

The frog knocks on the door.

(kurbağa kapıyı çalar.)

The king opens the door.

(kral kapıyı açar.)

“What would you like”,asks the king.

(ne istiyorsun diye sorar kral)

“ I would like to speak to the princess”,says the frog.

(ben prensesle konuşmak istiyorum der kurbağa)

The king goes to the princess

(kral prensese gider )

and asks about the matter.

(ve konuyu sorar.)

The princess tells the story.

(prenses hikayeyi anlatır.)

The king says,

(kral der)

“A promise is a promise.

(söz sözdür.)

Keep your promise.

(sözünü tut.)

Don’t break your promise.

(sözünden dönme)

”The princess goes to the door.

(prenses kapıya gider)

She takes the frog to her bedroom

(kurbağayı odasına getirir.)

and puts him on her bed

(onu yatağının üstüne  koyar.)

“Kiss me”,says the frog.

(öp beni der kurbağa)

The princess doesn’t want to kiss the slimy frog

(prenses sümüklü kurbağayı öpmek istemez.)

but the king says,

(ama kral der ki)

“A promise is a promise.

(söz sözdür.)

Keep your promise.

(sözünü tut)

Don’t break your promise”.

(sözünden dönme)

The princess kisses the ugly frog.

(prenses çirkin kurbağayı öper.)

The frog changes into a handsome prince.

(kurbağa yakışıklı bir prens dönüşür.)

The princess falls in love  with the prince.

(prenses prense aşık olur.)

The prince falls in love with the princess.

(prens prensese aşık olur.)

They live happily ever after.

(ebediyen mutlu yaşarlar.) 

 

The WORDS IN THE STORY

HİKAYEDE GEÇEN KELİMELERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI

Egypt (Mısır)

Princess(prenses)

Gold(altın)

Ball(top)

One day(bir gün)

Garden(bahçe)

Palace(saray)

Well(kuyu)

Frog(kurbağa)

Together(birlikte)

Slimy(sümüklü)

Outside(dışarısı)

İnside(içerisi)

Matter(konu)

Promise(söz)

Bedroom(yatak odası)

Bed(yatak)

Handsome(yakışıklı)

Prince(prens)

Ever after (ebediyyen)

  

The VERBS IN THE STORY

HİKAYEDE GEÇEN FİİLLERİN TÜRKÇELERİ

Say (söylemek)

Play(oynamak)

fall (düşmek)

cry(ağlamak)

jump(atlamak)

help(yardım etmek)

like(hoşlanmak)

bring(getirmek)

pleased(memnun olmak)

shut(kapatmak)

knock on the door(kapıyı çalmak)

promise someone(birine söz vermek)

keep promise(sözünde durmak)

break promise (sözünden dönmek)

fall in love(aşık olmak)

love (sevmek)

kiss (öpmek)

change (değişmek)