İngilizce Türkçe THE LION AND THE MOUSE (ASLAN İLE FARE) Hikayesi


İngilizce Türkçe THE LION AND THE MOUSE (ASLAN İLE FARE) Hikayesi ve hikayenin içinde geçen kelimelerin Türkçe anlamlarını aşağıda görebilirsiniz. Hikayeden sonra hikaye ile ilgili alıştırmaları çözerek İngilizcenizi geliştirin.

 

A little mouse lives in a big forest.

(Ormanın birinde bir fare yaşar)

One day he is hungry

(Bir gün karnı acıkır)

So he walks in the forest

(Buyüzden ormanda yürür)

and looks for some food

(ve yiyecek arar)

suddenly he meets a lion.

(anidenbir aslana rastlar.)

The lion roars.

( aslan  kükrer.)

The mouse is frightened.

(fare korkar.)

And the lion catches the mouse .

(Ve aslan fareyi yakalar.)

The mouse screams,“Please, Mr Lion, let me go.

(fare çığlık atar lütfen bay aslan beni bırak gideyim der.)

If you let me go, one day I will help you.”

(eğer beni bırakırsan bir gün sana yardım ederim.)

The lion is surprised.

(Aslan şaşırır.)

Then he laughs,

(Sonra aslan,)

“You are small.

(Sen küçüksün.)

I am big.

(Ben büyüğüm)

How can you help me?”

(Sen bana nasıl yardım edebilirsin diye güler.)

The mouse begs,”Please, let me go.”

(fare yalvarır.lütfen gitmeme izin ver.)

I have children at home.

(Evde çocuklarım var.)

They are hungryi

(Onların karınları aç)

They are waiting for me.

(Onlar beni bekliyorlar.)

(Acı bizi.)

The lion hear these words and becomes sad.

(Aslan bu sözleri duyar ve üzülür.)

Then the lion says,”Yes, you can go,

(sonra aslan tamam gidebilirsin)

however from now on, walk carefully.

(ancak  bundan sonra dikkatli yürü)

The mouse says,”Thank you very much.”

(çok teşekkürler der fare)

The mouse says you’re welcome.

(Fare bir şey değiş der.)

The next week the mouse is hungry again.

(Ertesi hafta fare tekrar acıkır.)

He walks in the forest again.

(ertesi hafta fare ormanda tekrar yürür.)

He looks for some food again.

(Tekrar yiyecek birşeyler arar.)

He meets the same lion again,

(aynı aslana tekrar rastlar.)

but this time he is under a tree in a net.

(ama bu kez o bir ağacın altında tuzak içindedir.)

He goes to the lion.

(fare aslanın yanına gider.)

He says ‘wait for me.’

(Beni bekle,)

I will help you’

(Sana yardım edeceğim der.)

He climbs the net.

(Ağa tırmanır.)

He bites one rope, after the other  until the lion is free .

(aslan özgür olana kadar bir ipi sonra diğerini ıssırır.)

At last the lion is free.

(sonunda aslan özgürdür.)

He says,”Thank you.”

(teşekkür ederim  der.)

The mouse says,”You’re welcome.”

(fare bir şey değil der.)

 

 

THE WORDS IN THE STORY.

HİKAYEDE GEÇEN KELİMELERİN TÜRKÇELERİ

One day(bir gün)

Mouse(fare)

Forest(orman)

lion (aslan)

and(ve)

but(ama)

however (ancak)

from now on(bundan sonra)

careful(dikkatli)

“Thank you”(teşekkürler)

The next week(ertesi hafta)

Again(tekrar)

this time(bu kez)

under  (altında)

tree(ağaç)

net(ağ)

rope(bir ip)

soon (çok geçmeden)

free(özgür)

your welcome(bir şey değil)

 

THE VERBS IN THE STORY .

HİKAYEDE GEÇEN FİİLLERİN TÜRKÇELERİ

Live(yaşamak)

Walk(yürümek)

Meet(buluşmak, karşılaşmak)

Catch(yakalamak)

Scream(çığlık atmak)

Beg(yalvarmak)

Let(izin vermek)

Help(yardım etmek)

Laugh(gülmek)

Say(söylemek)

Go(gitmek)

Climb(tırmanmak)

Bite(ısırmak)

 

 

 

C– ANSWER THE QUESTIONS

Example

1 Does the mouse meet the lion in a city?

No, he doesn’t meet him in a city.

He meets him in a forest.

2 Does the mouse run in the forest?

………………………………….

………………………………….

3 Does the lion bite the mouse?

………………………………….

………………………………….

4 Does the mouse hold the lion tightly?

………………………………………

………………………………………

5 Does the lion smile?

………………………………….

………………………………….

 

D- ANSWER THE QUESTIONS.

Example

1- Does a mouse walk in the forest?

Yes, he walks in the forest.

2- Does he meet a lion?

……………………………………..

3- Is the mouse frightened of the lion?

………………………………………

4- Does the lion catch the mouse?

……………………………………….

5- Does the lion let the mouse go?

………………………………………..

 

E-ANSWER THE QUESTIONS.

1- Does the mouse kick the lion?

…………………………………

2- Do the lion and the mouse meet in forest?

………………………………………………

3- Does the mouse help the lion?

………………………………………………

4- Is the mouse angry?

………………………………………………

5- Does the lion roar?

………………………………………………

 

F – ANSWER THE QUESTIONS.

1 Who meets a lion in the forest?

………………………………….

2 Who walks in the forest?

………………………………….

3 Who says, “Thank you!”?

………………………………….

4 Who roars?

………………………………….

5 Who says,”Please, let me go!”?

………………………………….

 

G– ANSWER THE QUESTIONS.

1 What  does a mouse do in the forest?

………………………………….

2 When the lion is free, what does he say to the mouse?

………………………………….

3 When the lion roars, what does the mouse  do?

………………………………….

4 When the lion holds the mouse, what does the mouse say?

………………………………….

5 When the mouse says,”I can help you,” what does the lion do?

………………………………….

 

H– ANSWER THE QUESTIONS.

1 Where do a mouse and a lion meet?

………………………………….

2 Where does a mouse walk?

………………………………….

3 Where does the mouse bite the ropes?

………………………………….

4 When does the mouse meet the lion again?

………………………………….

5 How does the lion hold the mouse?

………………………………….

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.