İngilizce Türkçe THE LOST RING (KAYIP YÜZÜK) Hikayesi


İngilizce Türkçe THE LOST RING (KAYIP YÜZÜK) Hikayesi ve hikayenin içinde geçen kelimelerin Türkçe anlamlarını aşağıda görebilirsiniz.

 

One day a man goes home.

(bir gün bir adam evine gider.)

He says to his wife,

(eşine der ki)

“I have a present for you because today is Valentine’s Day.”

(sana bir hediyem var çünkü bugün sevgililer günü)

The man puts his hand into his pocket

(adam elini cebine sokar)

and takes a golden ring out of his pocket.

(ve cebinden bir  altın yüzük çıkarır.)

While he is giving it to his wife,

(onu karısına verirken)

he drops it on the floor.

(yere düşürür.)

He looks for it on the floor

(onu yerde arar.)

but he can’t find it.

(ama bulamaz)

Because it is dark inside.

(çünkü içerisi karanlıktır.)

He goes out into the street under a street lamp.

(dışarı bir sokak lambasının altına gider.)

He looks for it under the street lamp.

(yüzüğü sokak lambasının altında arar.)

Just then another man comes along and asks,

(o sırada bir başka adam gelir ve sorar.)

“What are you looking for?”

(ne arıyorsun?)

The man answers,

(adam cevap verir.)

“I am looking for my golden ring.”

(altın yüzüğümü arıyorum)

The other man asks,

(diğer adam sorar.)

“Where did you lose it?”

(onu nerede kaybettin)

The man answers,

(adam cevap verir)

“I lost it inside the house.”

(onu evde kaybettim)

The other man says,

(diğer adam der ki)

“You are foolish.

(sen aptalsın)

You lost it inside the house

(onu evin içinde kaybettin)

but you are looking for it under the street lamp.”

(ama onu dışarda sokak lambasının altında arıyorsun.)

The man says,

(adam der ki)

“It is dark inside,

(içerisi karanlık)

so I can’t see it.

(onu göremiyorum)

But it is light under the street lamp.

(ama sokak lambasının altı aydınlık)

I can see it clearly.

(onu  iyi görebilirim.)

 

THE WORDS IN THE STORY.

HİKAYEDE GEÇEN KELİMELERİN TÜRKÇELERİ

One day(bir gün)

Man(adam)

Home(ev)

He(o)

Wife(eş)

Today(bugün)

valentines day(sevgililer günü)

I(ben)

Present(hediye)

You(sen)

Hand(el)

Pocket(cep)

Golden(altın)

Ring(yüzük)

While(-iken)

Floor(yer)

İt(o)

But(ama)

Because(çünkü)

Dark(karanlık)

Light (ışık)

İnside(içerisi)

Outside(dışarısı)

Street(sokak)

Under(altında)

street lamp(sokak lambası)

just then(tam o anda)

and(ve)

what(ne)

you(sen)

SO (BU YÜZDEN)

golden ring(altın yüzük)

other man(diğer adam)

again(tekrar)

where(nerede)

house(ev)

foolish(aptal)

clearly(açıkca, İYİ)

 

THE VERBS IN THE STORY

HİKAYEDEKİ FİİLLERİN TÜRKÇELERİ

Go(gitmek)

Say(söylemek)

Have(sahip olmak)

Put(koymak)

Take(almak)

Give(vermek)

Drop(düşürmek)

look for(aramak)

find(bulmak)

come(gelmek)

ask(sormak)

answer(cevap vermek)

lose(kaybetmek)

see(görmek)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.