İngilizce Türkçe THE OLD WOMAN AND THE PIG Hikayesi


YAŞLI KADIN İLE DOMUZ

İngilizce Türkçe THE OLD WOMAN AND THE PIG(YAŞLI KADIN İLE DOMUZ) Hikayesini ve hikayenin içinde geçen kelimelerin Türkçe anlamlarını aşağıda görebilirsiniz.

 

An old woman bought a pig.

(Yaşlı bir kadın bir domuz satın aldı.)

She wanted to take the pig to her home.

(onu evine götürmek istedi.)

They set off to go home.

(Eve gitmek için yola çıktılar.)

On the way they came to a little wall.

(yolda küçük bir duvara geldiler.)

The old woman said to the pig,

(yaşlı kadın domuza  )

”Please, jump over the wall.”

(lütfen duvarın üzerinden  atla dedi)

But the pig said,

(ama domuz ; )

”No, I won’t jump over the wall.”

(hayır atlamayacağım dedi.)

Then the old woman saw a dog and said,

(sonra yaşlı kadın bir köpek gördü ve)

”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

Please, bite the pig.

(lütfen domuzu ısır dedi.)

” But the dog said,

(ama köpek ; )

”No, I won’t bite the pig.”

(hayır domuzu ısırmayacağım dedi.)

Then the old woman saw a stick,

(sonra yaşlı kadın bir sopa gördü.)

and said,”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

The dog won’t bite the pig.

(köpek domuzu ıssırmayacak.)

Please, beat the dog.

(lütfen köpeği döv dedi)

” But the stick said,”No, I won’t beat the dog.

(ama sopa hayır köpeği dövmeyeceğim dedi.)

Then the old woman saw a fire and said,

(sonra yaşlı kadın bir ateş gördü ve; )

”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

The dog won’t bite the pig.

(köpek domuzu ısırmayacak.)

The stick won’t beat the dog.

(sopa köpeği dövmeyecek.)

Please, burn the stick.

(lütfen sopayı  yak dedi.)

” But the fire said,”No, I won’t burn the stick.

(Ama ateş hayır sopayı  yakmayacağım dedi.)

Then the old woman saw some water and said,

(sonra yaşlı kadın biraz suya gördü ve ; )

”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

The dog won’t bite the pig.

(köpek domuzu ısırmayacak.)

The stick won’t beat the dog.

(sopa köpeği dövmeyecek.)

The fire won’t burn the stick.

(ateş sopayı yakmayacak.)

Please, put out the fire.”

(lütfen ateşi söndür dedi.)

But the water said,”No, I won’t put out the fire.

(ama su hayır ateşi söndürmeyeceğim dedi.)

Then the old woman saw a cow and said

(sonra yaşlı kadın bir inek gördü ve  )

”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

The dog won’t bite the pig.

(köpek domuzu ısırmayacak.)

The stick won’t beat the dog.

(sopa köpeği dövmeyecek.)

The fire won’t burn the stick.

(ateş sopayı yakmayacak.)

The water won’t put out the fire.

(su ateşi söndürmeyecek.)

Please, drink the water.”

(lütfen suyu iç dedi)

But the cow said,”No, I won’t drink the water.

(ama inek hayır suyu içmeyeceğim dedi.)

Then the old woman saw a butcher and said

(sonra yaşlı kadın bir kasab gördü ve

”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

The dog won’t bite the pig.

(köpek domuzu ısırmayacak.)

The stick won’t beat the dog.

(sopa köpeği dövmeyecek.)

The fire won’t burn the stick.

(ateş sopayı  yakmayacak.)

The water won’t put out the fire.

(su ateşi söndürmeyecek.)

The cow won’t drink the water.

(inek suyu içmeyecek.)

Please, kill the cow.”

(lütfen ineği öldür dedi.)

But the butcher said,”No, I won’t kill the cow.”

(ama kasab hayır ineği öldürmeyeceğim dedi.)

Then the old woman saw a rat and said.

(sonra yaşlı kadın bir sıçan gördü ve.)

”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

The dog won’t bite the pig.

(köpek domuzu ısırmayacak.)

The stick won’t beat the dog.

(sopa  köpeği dövmeyecek.)

The fire won’t burn the stick.

(ateş sopayı  yakmayacak.)

The water won’t put out the fire.

(su ateşi söndürmeyecek.)

The cow won’t drink the water.

(inek suyu içmeyecek.)

The butcher won’t kill the cow.

(kasap ineği öldürmeyecek.)

Please, bite the butcher.”

(lütfen kasabı ısır dedi.)

But the rat said,”No, I won’t bite the butcher.”

(ama sıçan hayır kasabı ıssırmayacağım dedi.)

Then the old woman saw a cat and said

(sonra yaşlı kadın bir kedi gördü ve.)

”The pig won’t jump over the wall.

(domuz duvardan atlamayacak.)

The dog won’t bite the pig.

(köpek domuzu ısırmayacak.)

The stick won’t beat the dog.

(sopa köpeği dövmeyecek.)

The fire won’t burn the stick.

(ateş sopayı  yakmayacak.)

The water won’t put out the fire.

(su ateşi söndürmeyecek.)

The cow won’t drink the water.

(inek suyu içmeyecek.)

The butcher won’t kill the cow.

(kasap ineği öldürmeyecek.)

The rat won’t bite the butcher.

(sıçan  kasabı ısırmayacak.)

Please, eat the rat.”

(lütfen sıçanı  ye dedi.)

The cat said,”If you give me some milk, I will eat the rat.

(kedi eğer bana biraz süt verirsen sıçanı  yerim dedi.)

Then the old woman gave some milk to the cat.

(sonra yaşlı kadın kediye biraz süt verdi.)

The cat drank the milk and ate the rat.

(kedi sütü içti ve sıçanı yedi.)

The rat bit the butcher.

(sıçan kasabı ısırdı.)

The butcher killed the cow.

(kasap ineği öldürdü.)

The cow drank the water.

(inek suyu içti.)

The water put out the fire.

(su ateşi söndürdü.)

The fire burnt the stick.

(ateş sopayı yaktı.)

The stick beat the dog.

(sopa  köpeği dövdü.)

The dog bit the pig.

(köpek domuzu ısırdı.)

And the pig jumped over the wall.

(ve domuz duvardan atladı.)

So The old woman took the pig to her  home.

(Böylece yaşlı kadın domuzu evine götürdü.)

 

WORDS IN THE STORY (Hikayenin içinde geçen kelimelerin Türkçeleri)

Old(yaşlı,eski)

Woman(kadın)

Pig(domuz)

Home(ev)

Little(küçük)

Wall(duvar)

Then(sonra)

Dog(köpek)

Stick(sopa)

Fire(ateş)

Water(su)

Cow(inek)

Butcher(kasap)

Rat(sıçan)

Cat(kedi)

Some(biraz)

Milk(süt)

 

VERBS IN THE STORY (Hikayenin içinde geçen fillerin Türkçeleri)

Buy(satın almak)

Take(götürmek)

Set off yola cıkmak

Come(gelmek)

Say(söylemek)

Jump(zıplamak)

See görmek

Bite(ıssırmak)

Beat(dövmek)

Burn(yakmak)

put out(söndürmek)

drink(içmek)

kill(öldürmek)

eat(yemek)

say(söylemek)

give(vermek)