İngilizce Type 3: Untrue in the Past


Type 3: Untrue (Contrary To Fact) in the Past
Geçmiş Zaman için Hayali (Gerçeğe Zıt) Durumlar: Type 3

Geçmişte olmuş olay ya da durumların tersini düşünerek koşul ileri sürmek ve bu koşulun sonucunu ifade etmek için Type 3 – if clause kullanırız. Type 3 “if”li cümle ile kullanılabilecek zamanlardan önce genel olarak açıklayıcı birkaç örnek verelim;

Gerçek :              I didn’t study hard enough, so I didn’t pass the university exam.
                          Yeterince çok çalışmadım o yüzden üniversite sınavını geçemedim.
Şartlı :                If I had studied hard enough, I would have passed the university exam.
                          Yeterince çok çalışsaydım üniversite sınavını kazanmış olurdum.

Gerçek :              Cedric was late for school, because he didn’t hear the alarm clock ring.
                          Cedric okula geç kaldı çünkü çalar saati duymamış.
Şartlı :                If Cedric heard his alarm clock ring, he wouldn’t have been late for school.
                         Cedric çalar saati duymuş olsaydı okula geç kalmamış olacaktı.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.