İngilizce Ülkeler, Milliyetler ve Diller Alıştırma


1-5. sorularda boşluklara uygun seçeneği bulunuz, 6-10. sorularda uygun cevabı bulunuz, 11-15. sorularda bir yönüyle diğerlerinden farklı olan kelimeleri bulunuz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını işaretleyiniz

  1. ……………. is in Asia.
  1. …………… is in Europe.
  1. …………. people live in Netherlands.
  1. Italian people speak ……………
  1. In Canada, most people speak ………………...
6. Where are you from?
7. Is she Irish?
8. What languages do you speak?
9. What nationality is Tim?
10. Where is Jane from?
11. Farklı olan kelimeyi bulunuz

12.  Farklı olan kelimeyi bulunuz

13. Farklı olan kelimeyi bulunuz

14. Farklı olan kelimeyi bulunuz

15. Farklı olan kelimeyi bulunuz

16. neayGmr
17. weSnde
18. roewgNani
19. swhSide
20. oPetrgsueu


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.