İngilizce Vücut Bölümleri Alıştırmaları


1-5. soruları boşluklara uygun şekilde cevaplayınız, 6-10. sorularda doğru yanıtları bulunuz, 11-20. sorularda verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını işaretleyiniz

  1. People have two ……………………
  1. People have only one …………..
  1. People have ten ………………
  1. A newborn baby doesn’t have any ………………..
  1. We have a …………………. in our mouth.
6. How many feet do you have?
7. How many toes do you have?
8. Do you have a nose?
9. Where are your teeth?
10. Do you have four legs?
11. shoulder
12. mouth
13. knee
14. toe
15. head
16. hand
17. foot
18. arm
19. eyes
20. ears


İngilizce Vücut Bölümleri Have Has, How many Soruları ve cevapları Konu Anlatımı

Vücudumuzun bölümlerini bulma worksheet

4. sınıf ingilizce vücudumuz 1

4. sınıf ingilizce vücudumuz parçaları 2

4. sınıf ingilizce vücudumuz bölümleri 2

4. sınıf ingilizce vücudumuz bölümleri bulmaca

İngilizce Yüzün Bölümleri, Kelimeler ve Anlamları, Have & Has Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri, How many Soruları Sorma ve Cevaplama Konu Anlatımı

İngilizce Vucüdun Kısımlarını Boyama Alıştırması

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Quiz

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Örnek Cümleleri

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Kelime Testi

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri True False Alıştırması

İngilizce Vücudumuzun Bölümleri Body Parts Slaytı

Body Parts Vocabulary Adam Asmaca Oyunu

İngilizce Vücudumuzun Bölümleri body parts

Parts of Body Game Adam Asmaca Oyunu

Parts of the Body Worksheet

İngilizce insanların ve hayvanların vücut bölümleri

İngilizce vücut bölümlerini sorular üzerinden öğrenin

İngilizce Vücudun Bölümleri Resimli Sözlük

İngilizce Vücudun Bölümleri Resimli Sözlük