İngilizce vücut bölümlerini sorular üzerinden öğrenin


Çocuklar için daha uygun olan bu videoda, “Is this your hair?” gibi sorular sorulup bu sorulara “Yes, it is.” veya “No it’s not.” şeklinde cevap verilmiştir. Videoda çocukların sevebileceği animasyon çizimler kullanılmıştır. Ayrıca videoda vücut bölümleri hakkında geçen kelimeler İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile tablo şeklinde verilmiştir.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Body parts Badi parts Vücut bölümleri
Back Bek Sırt
Belly Beli Karın, göbek
Chin Çin Çene
Face Feys Yüz
Hair Heır Saç
Hand Hend El
Head Hed Kafa , baş
Mouth Maut Ağız
Neck Nek Boyun
Nose Noz Burun
Tongue Tang Dil
Bum Bam Popo