İngilizce was & were Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

I  _____________in Canada last spring.We  _____________at home last Saturday.Tinda  _____________at home yesterday.He _____________sad.Bobby and Stanley _____________Garold's friends.You  _____________very busy on SundayThey _____________in front of the mall.I  _____________in the barber shop.She _____________in South America last month.Jess and Kim _____________late for school.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.