İngilizce Was-Were Testi


Aşağıdaki sorulara was ya da were olarak cevaplayınız.

1-Where were you last night? I phoned you but you …………… at home.

2-I …………..out with friends

3-We ……………. at the Bluenote Café

4-…………… Julia there?

5-No, she …………… . Why?

6-She………….out with Nick

7-They ……………at the Oasis. I think.

8-No, they ……………

9-Because I …………….. there!

10- Did you have a good holiday? What ______ the weather like in Florida?Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.