İngilizce Weather A Storm Deyimi Türkçe Açıklaması

Weather A Storm

Zor zamanlardan geçiyor olmak.