İngilizce Where Do You…Testi


İngilizce Where Do You…Testi

İngilizce nerede yaşıyorsun ? Nerede çalışıyorsun ? Nereden geliyorsun ? gibi sorular ve cevapları

1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.