İngilizce Who, That, Which Kullanarak İki Cümleyi Birleştirme