İngilizce Yiyecekler ve İçecekler Alıştırmaları


1-6. sorularda boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz, 7-11. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz, 12-15. sorularda kelimeleri karışık olarak verilmiş cümlelerin doğru sıralanmış halini işaretleyiniz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

It likes …………….
2. She’s serving ………………….
3. She’s ………………….
4. They’re having …………………..
5. She’s having …………………….
6. She is eating …………………
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. want / you / an / do / apple / ?
13. juice / want / I / fruit /.
14. French / she / fries / wants /.
15. like / you / pineapple / do/ ?
16. puos
17. drbae
18. hsceee
19. oyhen
20. elvoi


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.