İngilizce Yiyecekler ve İçecekler Alıştırmaları


1-6. sorularda boşluklara uygun seçenekleri işaretleyiniz, 7-11. sorularda görselleri ifade eden seçenekleri işaretleyiniz, 12-15. sorularda kelimeleri karışık olarak verilmiş cümlelerin doğru sıralanmış halini işaretleyiniz, 16-20. sorularda harfleri karışık olarak verilmiş kelimelerin doğru yazılışlarını bulunuz

It likes …………….
2. She’s serving ………………….
3. She’s ………………….
4. They’re having …………………..
5. She’s having …………………….
6. She is eating …………………
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. want / you / an / do / apple / ?
13. juice / want / I / fruit /.
14. French / she / fries / wants /.
15. like / you / pineapple / do/ ?
16. puos
17. drbae
18. hsceee
19. oyhen
20. elvoi