İngilizce You Can’t Take It With You Deyimi Türkçe Açıklaması

You Can’t Take It With You

Hayattayken sahip olunan şeylerin mümkün olduğunca değerinin bilinmesi gerektiğini salık verir, bu dünyaya ait şeylerin “mezara götürülemeyeceğini” vurgular.