İngilizce Zamanlar Başlangıç Seviyesi Test


İngilizce Elementary Testi 57

1. Johny ……………………………..got curly hair.

2. He ………………………….. fog.

3. ……………………………..she single?

4. He ……………………………work in a factory.

5.When ………………………..your sister have breakfast?

6. It’s a cool night, ………………………………?

7.My mother used ……………………………….heavily.

8.The company has …………………………the price of tobacco products.

9.Why …………………………………the little baby crying?

10.It’s ………………………………..rain in the evening.

11. I ………………………….. the book“ Of mice and man”.Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.