İngilizce Zamanlar Şeması


English tenses – Diagram

Burada en çok karşımıza çıkan zamanları bir diyagram halinde bulabilirsiniz.

tenses1