İngilizce Zamirler (Pronouns) Testi – 3


 

Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

He is eating ______ sandwich.These books are _____________.Black is ______ favorite color.The last two slices of pizza are ________.Don’t touch the computer! It is ____________.Did you finish __________homework?Don’t touch! It is _______________computer.When is ____________party?This is ____________house.This house is _____________.