İngilizce Zarflar ile İlgili Örnek Cümleler


Zarflar  yani belirteçler fiilleri, sıfatları ve diğer belirteçlerin anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklerdir.

1-İyi Sözcükleri

Bunların sıfat ve zarfları birbirlerine benzemez. Sıfat ve zarfları için ayrı kelimeler kullanılır

Good: iyi (sıfat)  /  Well: iyi (zarf)

It is a good day ,today. ( Bugün iyi bir gün.)( Good kelimesi sıfat olarak day kelimesinden yani isimden önce gelmiştir.)

I feel well today. ( Bugün kendimi iyi hissediyorum.) ( well kelimesi zarf olarak feel kelimesinden yani fiilden sonra gelmiştir.)

He speaks German very well (very good: yanlış –  O Almancayı çok iyi konuşuyor. Almanca konuşmasını tarif ettiği için zarftır.)

His German is very good.( Onun Almancası iyi. Almancasını tanımladığı için sıfat.)

She is a good student. ( O iyi bir öğrenci.Öğrenciyi tanımladığı için sıfat)

She plays the violin well. ( O kemanı iyi çalıyor.Keman çalmayı tarif ettiği için zarf.)

2) Sıfat ve Zarfı Aynı Olan Sözcükler

Bunlar için sıfat ve zarf olarak ayrı kelimeler türetilmemiştir. “ly” de almazlar. Cümlede kullanımlarına göre zarf veya sıfat olurlar.

– It has been a hard day. (Zor bir gün oldu.) Sıfat

– I work hard. (Sıkıca çalışırım.) Zarf

– She is a fast runner. (O hızlı bir koşucudur.) Sıfat

– She runs fast. (O hızlı koşar.)  Zarf

– The near station. (Yakındaki istasyon.) Sıfat

– He is sitting near me. (O benim yanımda oturur.) Zarf

– He lives a high life. (Lüks bir yaşantısı var.) Sıfat

– He is talking high. (Yüksekten atıyor.) Zarf

-Billy was so drunk he couldn’t walk straight.( Billy o kadar sarhoştu ki düz yürüyemiyordu.) zarf

-She has got straight hair.( Onun düz saçları var.) sıfat

-I left work early to go to the doctor.( Doktora gitmek için işi erken bıraktım.)zarf

-She is an early person. ( O erkenci bir insan.) sıfat

-The market is open daily, from 9 a.m. to 5 p.m. (Market her gün 9’dan 5’e kadar açık.) Zarf

-She feeds her baby with daily milk. ( Bebeğini günlük sütle besler.)

3) Sıfat ve Zarf Olarak Farklı Anlamı Olan Sözcükler

Bu zarflar da “ly” eklenerek oluşturulur. Ama zarf olduklarında anlamları köken aldıkları sıfatlardan farklı olur.

It is a hard lesson. (O zor bir derstir.) sıfat

I can hardly hear you. (Seni hemen hemen hiç duymuyorum.) hardly , zarftır ve cümleyi olumsuz yapar.

She is a steady student.( O istikrarlı bir öğrenci.) sıfat

He steadily calls me. ( o sürekli beni arar.) zarf

My house is near my school. ( evim okuluma yakın.) sıfat

It is nearly 9 o’clock.( Neredeyse saat 9.) zarf

I get up late on weekends. ( Haftasonları geç kalkarım.) sıfat

Lately I have smart phone.(Son zamanlarda akıllı telefon kullanıyorum. ) zarf

It is a cold day. ( Bugün soğuk bir gün.) sıfat

He spoke coldly. ( Çok soğuk konuştu.) zarf

He can dig the garden deep.(Bahçeyi derin kazabilir)

The Minister was deeply involved in the scandal.(Bakan skandala derin yani çok dahil oldu)

Eagles flew high in the sky.(Kartallar gökyüzünde yüksek uçar)

She is highly educated woman.(O hayli (yani çok) eğitimli bir kadın)

You can use the toilets free.(Tuvaletleri bedava kullanabilirsin)

The children can play in the park freely.(Çocuklar parkta özgürce oynayabilir)

I like chess most.(En çok satrancı severim)

I mostly worked as a teacher.(Çoğunlukla öğretmen olarak çalıştım)

That student is pretty clever.(Şu öğrenci oldukça zeki)

The princess was prettily dressed.(Prenses güzel bir şekilde giydirilmişti)

Today is a hot day. ( Bugün çok sıcak bir gün. Sıfat.)

Gül welcomed us hotly.( Gül bizi canı gönülden karşıladı. Zarf.)

It was  a fair match. (Çok adil bir maçtı.Sıfat.)

Dolar is fairly expensive. (Dolar oldukça pahalı.Zarf)