İngilizce Zarflar Testi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

I am a teacher. I ______ wake up early on weekdays



I am on holiday. I _______ wake up early.



I get up _______ these days.



_______ the world is going through bad days.



.I drive car ______.



The cheetah run ______.



Don’t hurry. We will go there ______.



Be ______: I wait for you.



He Works ______ these days.



Open the door _____. The baby is sleeping.





Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.