İngilizce zarfların en üstünlük dereceleri


SUPERLATIVE FORMS OF ADVERBS

(İngilizce Zarfların en üstünlük dereceleri)

 

■ Zarfların superlative (en üstünlük) şekli zarfın önüne “most” getirilerek yapılır.

 

ADVERB                              SUPERLATIVE

 

Carefully                                most carefully

Easily                                     most easily

Quickly                                  most quickly

Heavily                                   most heavily

 

■ Hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilen “hard, early, fast, late” zarflarının superlative (en üstünlük) şekli –est takısı eklenerek yapılır.

 

ADVERB                              SUPERLATIVE

 

Hard                                       hardest

Early                                       earliest

Fast                                        fastest

Late                                        latest

 

■ Well, badly, little, much, far zarflarının superlative (en üstünlük) şekilleri tabloda gösterilmiştir.

 

ADVERB                              SUPERLATIVE

 

Well                                        best

Badly                                     worst

Little                                      least

Much                                      most

Far                                          farthest/furthest

 

USE OF SUPERLATIVE ADVERBS (EN ÜSTÜNLÜK DERECESİ ZARFLARIN KULLANIMI)

 

İkiden fazla varlığın içinden birinin bir yönden üstün olduğunu superlative (en üstünlük) derecesiyle ifade ederiz.

 

John finishes his job the latest.

(John işini en geç bitirir)

 

Melisa told the story the best of all her friends.

(Akadaşlarının içinde hikayeyi en iyi Melisa anlattı)

 

Orhan sings the most beautifully in the country.

(Ülkede en güzel şekilde şarkıyı Orhan söyler)

 

Helen listened to the news the most interestedly.

(Haberi en ilgili bir şekilde Helen dinledi)