İngilizcede Geçmiş Zamanın kullanımı


Use of the Simple Past Tense / Geçmiş Zamanın kullanımı

Geçmişte yaptığımız eylemleri, olayları ve durumları anlatırken kullandığımız Simple Past Tense, “yesterday, last night, last week, last summer, half an hour ago, five days ago, three years ago” gibi zaman zarfları ile birlikte sıkça kullanılır.

He became a doctor two years ago./ İki yıl önce doktor oldu.
Where did they go on holiday last summer?/ Geçen yaz tatile nereye gittiler?
I didn’t play volleyball last Sunday because I was ill. / Geçen Pazar voleybol oynamadım çünkü hastaydım.
We left the country a few months ago./ Birkaç ay önce ülkeyi terk ettik.

Düzenli fiillerde geçmiş hal biçimi fiilin sonuna “-ed” eklenerek yapılır. (Regular Verbs)
Present :      want                     play                       walk                      shave
Past      :      wanted                played                    walked                 shaved

“To be” fiilinin geçmiş hali “was” ve ”were” olarak kullanılır.
They were not at home last night./ Geçen gece evde değildiler.
He lived in a village when he was a child./ O çocukken bir köyde yaşadı.
I was late for school yesterday, so my teacher was angry with me./ Dün okula geç kaldım ve öğretmenim bana kızdı.

Düzenli fiiller için “-ed” takısı ile ilgili yazım kuralları:


Düzenli fiillerin çoğu -ed alır.
Roar      –              Roared               Kükremek
Seem    –              Seemed              Görünmek
Roam   –              Roamed              Dolaşmak
Govern   –             Governed           Yönetmek – Düzenlemek
Walk     –              Walked               Yürümek
Talk       –              Talked                Konuşmak


Sonu -e ile biten fiiller sadece -d takısı alır.
Stare     –              Stared             Bakakalmak
Like       –              Liked               Hoşlanmak
Gaze     –              Gaze             Gözlerini dikip bakmak
Smile    –              Smile             Gülümsemek
Hate      –              Hate             Nefret etmek
Save      –              Save             Kurtarmak – Saklamak


Bazı kısa fiillerde özellikle sonu bir sessiz + bir sesli + bir sessiz harften oluşan fiillerde, sondaki sessiz harf çift yazılır.
Rob       –              Robbed               Soymak – dolandırmak – çalmak
Slim       –              Slimmed              İnceltmek
Ban        –              Banned              Yasaklamak
Beg        –              Begged              Yalvarmak
Stop      –              Stopped              Durdurmak
Grab     –              Grabbed              Yakalamak


Eğer fiilin sonu bir sessiz harften sonra gelen -y ile bitiyorsa sondaki “y” harfi “i” ye dönüşür ve ondan sonra “-ed” takısı eklenir.

Fry         –              Fried              Kızartmak
Cry         –              Cried             Ağlamak
Apply    –              Applied            Başvurmak – Uygulamak
Study    –              Studied           Çalışmak
Dry        –              Dried              Kurutmak
Try         –              Tried              Denemek

Ancak “-y” den önce sesli bir harf varsa o zaman fiilin yazımında herhangi bir değişiklik meydana gelmez.

Spray    –              Sprayed              Serpmek – Sıkmak
Betray  –              Betrayed              İhanet etmek
Decay   –              Decayed              Çürümek – Çökmek
Delay    –              Delayed                Geciktirmek – Ertelemek
Play       –              Played                Oynamak – Çalmak
Pray      –              Prayed                Dua etmek