İngilizcede teşekkür etme


Saying Thanks
Teşekkür ederken

İş İngilizcesi veya günlük İngilizcede kullanabileceğiniz teşekkür yapıları

Thanks
Teşekkürler
Thanks for everything.
Her şey için teşekkürler.

Thank you
Teşekkür ederim
Thank you for your hospitality.
Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim.

I’m thankful for …
… için müteşekkirim
I’m thankful for all our clients.
Bütün müşterilerimize müteşekkirim.

I appreciate
Takdir ediyorum
I appreciate your hard work and dedication.
Sıkı çalışmanı ve özverini takdir ediyorum.

I’m grateful for …
… için minnettarım
I’m grateful for your support.
Desteğiniz için minnettarım.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.