İngilizcede Yaygın İsimler

En Sık Kullanılan İsimler

Sıfat Olarak da Kullanılabilen İsimler

Sıfat veya Fiil Olarak da Kullanılabilen İsimler

Zarf Olarak da Kullanılabilen İsimler

Deyim Olarak da Kullanılabilen İsimler

Ünlem Olarak da Kullanılabilen İsimler

Fiil Olarak da Kullanılabilen İsimler

Fiil veya Sıfat Olarak da Kullanılabilen İsimler

Fiil veya Zarf Olarak da Kullanılabilen İsimler

Fiil veya Deyim Olarak da Kullanılabilen İsimler

Farklı Kullanımları Olan İsimler