İş İngilizcesi samimi vedalarda


Saying Bye Informally
Samimi vedalarda

Samimi olduğumuz kişilere veda ederken

See you
Görüşürüz
See you later.
Sonra görüşürüz.

Take care
Kendine iyi bak.
Take care. Till tomorrow.
Kendine iyi bak. Yarın görüşürüz.

Cheers
Hoşça kal / Hadi eyvallah
Cheers. Give my kisses to Sean.
Hoşça kal. Sean’ı benim için öp.

Bye
Görüşürüz
Bye John.
Görüşürüz John

So long
Görüşmek üzere
So long. Lovely to see you again.
Görüşmek üzere. Seni tekrar görmek çok güzel.