İroni, İstihza – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İroni, İstihza – Dilbilgisi Terimleri / Irony – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ironi – istihza (ironyile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kısaca söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadelere ironi yani istihza ‘irony’ denir. Durumsal ve sözsel olmak üzere ironiyi ikiye ayırabiliriz. Sözsel ironide (istihza) bir ifadenin alaycı bir şekilde sözlük anlamının tam tersini verecek şekilde söylenmesi söz konusudur. Durumsal ironide ise bir olay, gerçekleşmesi ya da olayın içinde yer alan kişiler itibari beklenmedik, çoğu zaman komik ya da trajikomik biçimde gerçekleşir.
İroninin bu iki türü için aşağıda örnekler verilmiştir, inceleyiniz.

Sözsel İroniye Örnekler – Examples of Verbal Irony

He is as polite as a shark.
Bir köpek balığı kadar naziktir.

Oh great! This is just what we needed.
Oh çok iyi! Tam bu eksikti.

This cake is as soft as concrete
Kek de beton gibi yumuşacık olmuş.

Durumsal İroniye Örnekler – Examples of Situational Irony

A woman who needed of medical assistance is run over by the ambulance.
Tıbbi yardıma ihtiyacı olan bir kadının üzerinden ambulans geçti.

My friend is a pilot and he has a fear of heights.
Pilot arkadaşımın yükseklik korkusu var.

I twitted about how useless Twitter is.
Twitter’in ne kadar gereksiz olduğu ile ilgili bir twitt attım.

I’m working on an anti-technology website.
Teknoloji karşıtı bir internet sayfası üzerinde çalışıyorum.