İşaret Sıfatları – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İşaret Sıfatları – Dilbilgisi Terimleri / Demonstrative Adjective – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda işaret sıfatları (demonstrative adjectiveile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce işaret sıfatları ‘this, that’ tekiller ve ‘these’ ve ‘those’ çoğullar olmak üzere dört tanedir. Şey ya da kişileri işaret etmek için kullanılırlar. Örnekler;

‘This’ ve ‘That’ sıfatları tekil isimleri nitelerler:

This car is fun to drive.
Bu arabayı sürmek zevkli.

‘That’ sıfatı ise ‘this’e göre daha uzaktaki şeylerden bahsedilirken kullanılır.
Can you see that red car over there?
Şu ilerideki kırmızı arabayı görebiliyor musun?

‘These’ ve ‘Those’ sıfatları çoğul isimleri nitelerler.

These cars are fun to drive.
Bu arabaları sürmek çok zevkli.

‘Those’ sıfatı ise ‘these’e göre daha uzaktaki şeylerden bahsedilirken kullanılır.
Can you see those red cars over there?
Şu ilerideki kırmızı arabaları görüyor musun?

İşaret sıfatları ile işaret zamirlerini nasıl ayırt ederiz?

İngilizcede işaret sıfatları ve zamirleri aynı kelimelerdir (this, that, these, those). Ancak işaret zamirleri sıfatlardan farklı olarak herhangi bir isim ya da zamiri nitelemezler, tek başlarına zamir görevi yaparlar. Örnek verecek olursak;

This cake is very tasty.
Bu kek çok lezzetli.

I hear that nose from here.
O gürültüyü buradan duyuyorum.

These oranges taste bad.
Bu portakalların tadı kötü.

Do not eat those oranges.
O portakalları yeme.

Yukarıdaki örneklerde işaret sıfatlarına örnek verilmişken aşağıda işaret zamir örneklerine yer verilmiştir.

This is really good.
Bu çok güzel.

Did you hear that too?
Bunu sende duydun mu?

These look nice.
Bunlar hoş görünüyor.

Those look dangerous.
Şunlar tehlikeli görünüyor.