İsim Cümleleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İsim Cümleleri – Dilbilgisi Terimleri / Noun Clauses – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda isim cümleleri (noun clausesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kısa bir tanım yapacak olursak bir ismin görevini üstlenen cümlelere ‘noun clause’ yani isim cümleleri denir. Birkaç örnek verecek olursak;

I know what I saw.
Ne gördüğümü biliyorum.

I know that the work is tiring.
İşin yorucu olduğunu biliyorum.

I have met the woman who won the championship.
Şampiyonayı kazanan kadınla tanıştım.

Şimdi yukarıdaki örneklerde koyu ile yazılmış olan isim cümleleri bir de aşağıdaki örneklerde koyu ile yazılmış isimler ile karşılaştıralım.

I know you.
Seni tanıyorum.

I know Paris.
Paris’i biliyorum.

I have met Michael Jackson.
Michael Jackson ile tanıştım.

Görülebileceği üzere her iki örnekte de koyu ile yazılmış kısımlar isim olarak görev yapmaktadır.

Her cümle gibi isim cümlelerinin de bir öznesi, tümleci ve tamamlayıcısı vardır.
İsim cümleleri tek başlarına kullanılamayacakları için bağımsız cümleler olarak sınıflandırılamazlar.

Örnekler – Examples

His friends didn’t know that he couldn’t swim.
Arkadaşları onun yüzme bilmediğini bilmiyorlardı.

I am not responsible for what you’ve done.
Yaptıklarından ben sorumlu değilim.

What you have done shocked us all.
Yaptıklarınız hepimizi çok şaşırttı.