İsimler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İsimler – Dilbilgisi Terimleri / Nouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda adlar (nouns) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kısa bir tanım yapacak olursak isimler kişiler, mekânlar ya da şeyleri tanımlamak için kullanılan kelimelerdir. Örneğin;

City – Şehir
Grass – Çimen
Jack
Fireman – İtfaiyeci
Air – Hava vb. gibi.

İsimin Türleri – Types of Noun

Common Nouns – Cins İsimler Kısaca tanımlayacak olursak; cins isimler herhangi bir kişi, mekan ya da şeye verilen isimdir. Örneğin; dog, building, sea

Proper Nouns – Özel İsimler Kısaca tanımlayacak olursak; özel isimler belirli bir kişi, mekan ya da şeye verilen isimdir. Örneğin; Thomas, Big Ben, Mediterranean Sea

Cins isimleri aşağıda verilen kategorilere göre ayırmak mümkündür.

Abstract Nouns – Soyut İsimler
Anger  Öfke
Joy  Neşe
Beauty  Güzellik
Knowledge  Bilgi
Bravery  Cesaret

Collective Nouns – Topluluk Adları
Team – Takım / Group – Grup / Crowd – Kalabalık
Flock – Sürü / Choir – Koro / Committee – Heyet

Compound Nouns – Birleşik Adlar
Football – Futbol
Policeman – Polis memuru
Water tank – Su deposu
Girlfriend – Kız arkadaş
Dry-cleaning – Kuru

Concrete Nouns – Somut Adlar
Table – Masa
Car – Araba
Windows – Pencereler
Lamp – Lamba

Countable Nouns – Sayılabilen İsimler
one / an onion – two onions
one / a stadium – two stadia
one / a table – two tables
one / a country – two countries
one / a grape two – grapes

Uncountable Nouns – Sayılamayan Adlar
Honesty – dürüstlük
Air – hava
Water – su
Dirt – toz

Gender-Specific Nouns – Cinsiyete Özel Adlar
Lady – hanfendi
Bull – boğa
Emperor – Hükümdar

Verbal Nouns – İsim Fiil
Running – koşmak
Sleeping – uyumak
Reading – okumak