İsmin -E Hali – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İsmin -E Hali – Dilbilgisi Terimleri / Dative Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ismin -e hali (dative caseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede ismin –e halinin temel işlevi cümlede dolaylı nesneyi belirtmektir. Dolaylı nesne ise cümlede dolaysız nesnenin alıcısı konumudur. Dolaysız nesneyi neyi ya da kimi soruları ile bulabiliriz. İngilizcede dolaylı nesneyi bulmak için ise dolaysız nesnenin alıcısını bulmalıyız bunun için neye (what) ya da kime (whom) sorularını kullanabiliriz. Örnek verecek olursak;

dative_case

Örnekler – Examples of the Dative Case

He gave that man a gun.
O adama bir tabanca verdi.
İlk olarak fiil bulunur:   gave
Neyi:                              a gun
Kime:                             that man
Bu durumda dolaysız nesne ‘a gun’, dolaysız nesnenin verildiği kişi yani alıcısı ise ‘that man’dir. Bundan dolayı ‘that man’ –e halindedir diyebiliriz.

İngilizcede isimler –e halinde bir değişiklik göstermezler ancak bazı kişi zamirleri değişiklik gösterebilir. Örnek verecek olursak;

Elisa will send him the letter tomorrow.
Elisa mektubu ona yarın gönderecek.
İlk olarak fiil bulunur:   will send
Neyi:                              the letter
Kime:                             him
Bu durumda dolaysız nesne ‘the letter‘, dolaysız nesnenin verildiği kişi yani alıcısı ise ‘him’dir. Bundan dolayı ‘him’ –e halindedir diyebiliriz. Burada kişi zamiri olan ‘he’ –e halinde olduğu için ‘him’ şekline dönüşmüştür.