İyelik Belirten Kişi Zamirleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İyelik Belirten Kişi Zamirleri – Dilbilgisi Terimleri / Possessive Personal Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda iyelik belirten kişi zamirleri (possessive personal pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce iyelik belirten kişi zamirleri ‘mine, yours, his, hers, its, ours’ ve ‘theirs’ olarak sıralanabilir. Aşağıda bu zamirlere örnekler verilmiş, kişi zamirleri koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz;

Hers were in the cupboard.
Onunkiler dolaptaydı.

That car is ours, not theirs.
O araba bizim, onların değil.

I know that hamburger was yours but the dog needed to eat something.
O hamburgerin senin olduğunu biliyorum ama köpeğin karnı acıkmıştı.

His car is no way near faster than mine.
Onun arabası benimkisinden kesinlikle daha hızlı değil.