İyelik Durumu – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İyelik Durumu – Dilbilgisi Terimleri / Possessive Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda iyelik durumu (possessive caseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Sahiplik, aitlik bildirmenin söz konusu olduğu durumlarda possessive case yani iyelik durumundan bahsetmemiz gerekir. Sahiplik durumu isimler, zamirler ve sıfatlar için geçerlidir. Örnek verecek olursak;

Sahiplik Bildiren İsimler – Possessive Nouns: Sahiplik belirtmek için kullanılan isimlerde bu durum genellikle ismin sonuna (‘s) takısı eklenmesi ya da önüne ‘of’ eklenmesi ile yapılır.

Sahiplik Bildiren Zamirler – Possessive Pronouns: İyelik zamirleri ‘mine, yours, his, hers, its, ours’ ve ‘theirs’ olarak sıralanabilir.

Sahiplik Bildiren Sıfatlar – Possessive Adjectives: İyelik sıfatları ‘my, your, his, her, its, our’ ve ‘their’ olarak sıralanabilir.

İyelik Durumuna Örnekler – Examples of the Possessive Case
Daha önce iyelik durumunun çoğunlukla aitlik, sahiplik bildirmek için kullanıldığını söylemiştik. Ancak her zaman durum böyle değildir. Aşağıdaki örnekler üzerinden farklı durumları görmeye çalışalım. İyelik durumları koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

They asked me my mother’s maiden name.
Bana annemin kızlık soyadını sordular.
(Bu örnekteki iyelik durumu aitlik bildirmektedir. Anlama baktığımızda ‘the mother of me – benim annem’ ve ‘the maiden name of my mother – annemin kızlık soyadı’ olduğunu görebiliriz. )

My theory of relativity is basically this:
İzafiyet teorim kısaca şudur:
(Bu örnekte ise bir isimden sonra ‘of’ getirilerek iyelik durumu oluşturulmuştur. Bu durum genellikle sahip olan öznenin bir kişi olmadığı durumlarda sıkça görülür. Örnekte sahip olan ‘relativity’ sahip olduğu şey ise ‘my theory’dir. Görüldüğü üzere sahiplik durumu bu derece bir soyutluk gösterebilir.)

We have just two weeks’ holiday available this year.
Bu sene sadece iki hafta tatilimiz var.
(Bu örnekte de yine soyut sahipliğe örnek verilmiştir. Bir ‘zaman’ın bir şeye sahip olması söz konusu olduğu için soyut sahiplik denmektedir. Örneğin ‘a day’s paybir günlük ücret’ gibi.)

Oliver’s music is better than they say.
Oliver’in müziği söylenilenden daha iyiymiş.
(Bu örnekte de Oliver müziğe sahip değildir Oliver’in yaptığı müzik söz konusudur. Aynı durum çocuk edebiyatı örneğinde de söz konusudur. “Children’s literature” örneğinde çocuklara yönelik edebiyat anlamı vardır, çocukların sahip olduğu edebiyat değil.)

İyelik Durumuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Possessive Case ile Genitive Case arasındaki fark nedir?
‘Genitive case’ yani iyelik durumuna aynı zamanda ‘possessive case’ de denir. İngilizcede birbirinin yerine kullanılabilen bu terimlerden ‘possessive case’in kullanımı daha yaygındır. Ancak İngilizcede bu iyelik durumu her zaman sahiplik bildirmediği için bazı dil bilimciler ‘possessive’ ve ‘genitive case’ arasında ayrıma gitmişlerdir.

William’s bookWilliam’ın kitabı

(Bu örnek için hem ‘genitive’ hem de ‘possessive’ terimlerini kullanabiliriz çünkü bir sahiplik söz konusudur: “it is the book of William.”)

Children’s booksÇocuk kitapları

(Bu örnekte ise bir sahiplik söz konusu değildir. Çocuklar için yazılmış kitaplardan bahsedildiği için bu durumun ‘possessive case’ olmadığını sadece ‘genitive case’ olduğunu savunan görüşler vardır.)

İyelik sıfatları bir çeşit zamir midir?
Evet, iyelik sıfatları ‘my, your, his, her, its, our’ ve ‘their’ aynı zamanda zamir olarak görülebilirler. Daha ayrıntılı açıklama için Possessive Adjectives – İyelik Sıfatları konusuna bakınız.

İyelik Durumu Oluştururken Kesme İşareti Kullanıma İlişkin Kurallar

Tür

Örnek İyelik Durumu

Tekil isim

cat

cat’s bed

Çoğul isim

cats

cats’ bed

Sonu ‘s’ ile biten tekil isimler

Charles

 Charles’ car ya da Charles’s car 

Sonu ‘s’ ile bitmeyen çoğul isimler

Women

Women’s room