İyelik Sıfatları – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İyelik Sıfatları – Dilbilgisi Terimleri  / Possessive Adjectives – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda iyelik sıfatları (possessive adjectivesile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce iyelik sıfatları:
my
your
his
her
its
our
their
whose olarak sıralanabilir.
İyelik sıfatları bir şey ya da kişinin neye sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.

İyelik Sıfatlarına Örnekler – Examples of Possessive Adjectives
Aşağıda iyelik sıfatlarına örnek cümleler verilmiştir, inceleyiniz. İyelik sıfatları koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

My head keeps spinning and I don’t know why.
Başım sürekli dönüyor ama nedenini bilmiyorum.

Take your spoon and put it by your plate.
Kaşığı al tabağının yanına koy.

He got his looks from his father.
Görünüşü babasına çekmiş.

My dog only wants its ball back.
Köpeğim sadece topunu geri istiyor.

Bir Zamir Türü olarak İyelik Sıfatları – Possessive Adjectives Are a Type of Pronoun
Bir ismin yerine geçen kelimelere zamir denildiğini daha önce belirtmiştik. İsimlerin yerine geçen iyelik sıfatları da bu gruba dâhil edilebilir. Bu sebepten dolayı iyelik zamirleri yani possessive pronouns olarak da bilinirler. Sahiplik bildiren tüm zamirleri kapsayan possessive pronouns teriminin daha iyi anlaşılmasına yönelik örneklere aşağıda yer verilmiştir, inceleyiniz.

This is Kelly’s bag.
Bu Kelly’nin çantasıdır.
This is her bag.
Bu onun çantasıdır.
(Bu örnekte, iyelik sıfatı olan ‘her’ kelimesi ‘Kelly’ isminin yerine geçmiştir. Bu sebepten dolayı ‘her’ hem bir sıfat hem de bir zamir olarak görülebilir.)

This hat is hers.
Bu çanta onunkidir.
(Bu örnekte ise, ‘her’ kelimesi ‘Kelly’s bag’ yerine geçmektedir. Bu sebepten dolayı ‘hers’ kelimesi de bir iyelik zamiri olarak görülebilir.)