İyelik Zamirleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İyelik Zamirleri – Dilbilgisi Terimleri / Possessive Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda iyelik zamirleri (possessive pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce possessive pronouns terimi yani iyelik zamirleri hem ‘my, your’ gibi iyelik sıfatlarını hem de ‘mine, yours’ gibi yalın iyelik zamirlerini (absolute possessive pronouns) kapsar. Aşağıda iyelik zamirlerinin tamamının yer aldığı bir tabloya yer verilmiştir, inceleyiniz.

 

İyelik Sıfatları

(Soru Kelimesi: WHOSE?)

İyelik Zamirleri

(Soru Kelimesi: WHOSE?)

my mine
your yours
his his
her hers
its its
our ours
their theirs


İyelik zamirleri isimlerin yerine geçer

Bir kimse ya da şeyin neye sahiplik ettiğini göstermek için kullanılan iyelik zamirleri, bütün zamirlerde olduğu gibi cümlede isimlerin yerine kullanılırlar. Aşağıdaki örnekleri ele alalım;

Take Alice’s car to the garage.Alice’nin arabasını garaja götür.
Take her car to the garage.Onun arabasını garaja götür.
(Bu örnekte ‘her’ iyelik sıfatı ‘Alice’ isminin yerine geçmiştir.)
Aşağıdaki örnekte ise yalın iyelik zamiri olan ‘hers’ kelimesi ‘Alice’s car’ yerine geçmiştir.
Take hers to the garageOnunkini garaja götür.

İyelik Zamirlerine Örnekler – Examples of Possessive Pronouns
Aşağıdaki örneklerde hem iyelik sıfatları hem de yalın iyelik zamirleri yani genel olarak iyelik zamirlerine ilişkin kullanımları görebilirsiniz. Bu yapılar koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Take your spoon and put it by your plate. (Bu örnektekilerin ikisi de iyelik sıfatıdır.)
Kaşığı al tabağının yanına koy.

She got her looks from his mother. (Bu örnektekilerin ikisi de iyelik sıfatıdır.)
Görünüşü annesine çekmiş.

The cats eat their food and the dogs eat theirs. (Bu örnekte ‘their’ iyelik sıfatı, ‘theirs’ ise yalın iyelik zamiridir.)
Kediler kendi yemekleri yiyor, köpekler de kendilerininkini.