Jack of all trades, master of none


İngilizce : Jack of all trades, master of none

Türkçe : Elinden her iş gelen fakat hiç birinde uzman olamayan kimse

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.