Kalıplaşmış İfadeler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Kalıplaşmış İfadeler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri / Clichés – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda kalıplaşmış ifadeler (clichésile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Çok sık kullanılan ve herkesçe bilinen bir fikri, düşünceyi anlatmak için kullanılan ifadelere kalıplaşmış ifadeler denir. Örneğin;

Every cloud has a silver lining. / Think outside the box. / The ball is in your court.

Sırasıyla bakacak olursak, ilk ifade her kötü durumda iyi bir yan olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade sıkça kötü bir durumla karşılaşan kişilere moral vermek, iyi tarafından bakmalarını sağlamak için kullanılır.
İkinci ifade ise yaratıcı düşünmeyi alışılmış kalıpların dışına çıkarak farklı bir açıdan yaklaşmayı ifade etmektedir.
Son ifade de ise ‘sorumluluk senin, artık bu iş sana kalmış’ anlamlarını içermektedir.
Bu açıklamaları göz önüne alarak bu ifadelerin Türkçe karşılıklarını şu şekilde yazabiliriz.

Every cloud has a silver lining.Her işte bir hayır vardır.
Think outside the box.Çıkar şu at gözlüklerini. Farklı bir açıdan bak.
The ball is in your court.Top sende. Bundan sonra artık top sizde.

Kalıplaşmış İfade Türleri – Types of Clichés

İngilizce kalıplaşmış ifadeler açısından oldukça zengindir ve bu ifadelerin farklı türleri vardır:

Atasözleri – Proverbs
Atasözleri bir tavsiye ya da genel geçer bir doğruyu belirten kısa, özlü ve herkesçe bilinen ifadelerdir. Örneğin;

A bird in the hand is worth two in the bush.Eldeki serçe damdaki güvercinden iyidir.
Better the devil you know (than the devil you don’t).Gelen gideni aratır.

Deyimler – Idioms
Sıkça kullanılan deyimlerin en belirgin özelliği kelimelerin sözlük anlamlarının dışında kullanılmasıdır. Örneğin;

I drink coffee once in a blue moon. – Kırk yılda bir kahve içerim.
They don’t have a red cent. – Meteliğe kurşun atıyorlar.

Meşhur Sözler – Catchphrases
Herkesçe bilinen ve dilin bir parçası haline gelmiş meşhur birinin ya da televizyon, radyo, internet, sinema vb. medya araçlarında yer alan bir programda kullanılmasıyla herkes tarafından benimsenmiş ifadelere ‘catchphrases’ denir.

Hasta la vista, baby” (Astala vista, bebek) ifadesi 1991 yapımı ‘Terminator 2: Judgment Day’ filminde Terminator tarafından söylenmiştir.
I’m going to make him an offer he can’t refuse” (Ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağım) ifadesi 1972 yapımı ‘The Godfather’ filminde Don Vito Corleone tarafından söylemiştir.

Eğretileme – Metaphors
Mecazi anlamın kullanılarak bir şeyin başka bir şeye benzetilmesine eğretileme ya da metafor denir.

You are banging your head against a brick wall there.Orada boşa kürek çekiyorsun.
His brother was boiling mad.Abisi küplere binmişti.