Karşıt Anlamlı – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Karşıt Anlamlı – Dilbilgisi Terimleri / Antonym – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda karşıt anlamlılar (antonymile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Karşıt ya da zıt anlamlı kelimeler (antonym) anlam olarak birbiriyle çelişen, zıt, karşıt anlam belirten kelimelerdir. Örneğin;
Good is an antonym of bad. İyi kelimesini zıt anlamı kötüdür.
Light is an antonym of heavy.Hafif kelimesinin zıt anlamı ağırdır.

Ancak her zaman bir kelimenin tek bir zıt anlamlısı ile karşılaşmayız. Örneğin iyi ‘good’ kelimesinin zıt anlamlıları ‘wicked, sour, malicious, evil, corrupt, bad’ vs olabilir. Bunun en temel sebeplerinden biri ‘good’ kelimesinin diğer birçok kelime gibi bir isim ya da sıfat olabilmesidir. İkinci sebebi ise karşıt anlamlıların tam olarak zıt bir anlam vermek zorunda olmamalarıdır. Karşıt anlamlılar aşamalı ve bütünleyici olarak ikiye ayrılır.

Aşamalı Karşıt Anlamlılık – Graded Antonyms

Bu karşıt anlamlılar, zıt anlamı tam olarak karşılamazlar. Yani her ne kadar bir derece zıtlık ifade etseler de tam bir zıtlıkla karşıt bir anlam vermezler. Aşamalı karşıt anlamlılığa örnek olarak ‘good’ kelimesinin zıt anlamları olarak ‘poor, bad, terrible’ ya da ‘unsatisfactory’ gibi kelimeleri örnek verebiliriz.

Bütünleyici Karşıt Anlamlılık – Complementary Antonyms

Bu tür karşıt anlamlılık söz konusu olduğunda bir kelimenin bir tek zıt anlamlısı vardır. Bunun en temel sebeplerinden biri bu kelimeler arasındaki ilişkidir. Örneğin:
‘before – after / yes – no / off – on’ ya da ‘dead – alive’ gibi.

Önek Kullanarak Oluşturulan Karşıt Anlamlılık

Able – unable / decent – indecent / typical – atypical ya da likely – unlikely gibi.