İngilizce : Keep your powder dry

Türkçe : Eşeğini sağlam kazığa bağla