Kesme İşareti – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Kesme İşareti – Dilbilgisi Terimleri / Apostrophe – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda kesme işareti (apostrophe) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kesme işareti ya da apostrof (apostrophe) eksik harfleri gösterirken, bazı çoğul durumlarda veya ismin iyeliğinin gösterildiği durumlarda kullanılan bir noktalama işaretidir. Aşağıda kesme işaretinin kullanıldığı yerlere örnekler verilmiştir.

Kesme İşaretinin Eksik Harf Olduğu Durumlarda Kullanımı

Bazı dil bilgisi öbeklerinin özellikle olumsuz ekinin söz konusu olduğu fiil + olumsuzluk eki yapılarında kısaltma yapıldığında kesme işareti kullanılır. Örneğin;

Don’t     (Kesme işareti ‘do not’ yapısındaki ‘o’ harfi yerine kullanılmıştır.)
Can’t     (Kesme işareti ‘can not’ yapısındaki ‘no’ harfleri yerine kullanılmıştır.)
Isn’t       (Kesme işareti ‘is not’ yapısındaki ‘o’ harfi yerine kullanılmıştır.)

Kesme İşaretinin İsmin İyelik Durumunu İçin Kullanımı

Bir isme ait bir şeyden bahsederken kullandığımız iyelik durumunu belirtmek için kesme işareti kullanılır. Örneğin;

The man’s hat   Adamın şapkası
The cat’s toy      Kedinin oyuncağı             (Bir kedi, bir oyuncak)
The cats’ toy      Kedilerin oyuncağı          (Birden fazla kedi, bir oyuncak)
The cats’ toys    Kedilerin oyuncakları     (Birden fazla kedi ve oyuncak)

Kesme İşaretinin Zaman İfadelerinde Kullanımı

Zaman ifadeleri yapısı gereği kesme işaretinin kullanımı gerektirir. Örneğin;

A week’s rent    Bir haftalık kira
5 years’ debt      Beş yıllık borç
2 days’ pay          İki günlük ödeme

Kesme İşaretinin Bazı Çoğul Yapılarda Kullanımı

İngilizce çoğul yapılarda normalden farklı bazı çoğul durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumlarda aşağıda verdiğimiz örneklerde olduğu gibi kesme işareti kullanılır.

There are two p’s in clippers.     Makas kelimesinde iki a vardır.
There are two consecutive or’s in this sentence: I would like to have a car or a house or a jet.                Bu cümlede iki tane ‘ya da’ vardır: Bir araba ya da bir ev ya da bir uçak istiyorum.