Kip – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Kip – Dilbilgisi Terimleri / Mood – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda kip (moodile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce fiillerin zaman, yargı ya da niyete göre farklılık gösteren kalıplara girdiği durumlara ‘mood’ yani kip denir. İngiliz dilinde üç kip vardır;

The Indicative MoodBildirme (haber) kipi
The Imperative MoodEmir Kipi
The Subjunctive MoodDilek (istek) kipi

Haber Kipi ve Örnekleri – The Indicative Mood with Examples

Bir şeyin bildirildiği ya da soru sorulan kipe haber kipi denir. Örnek verecek olursak;

I am cleaning the house.
Evi temizliyorum.

Are you cleaning the house?
Evi temizliyor musun?

Haber kipinin daha ayrıntılı açıklama ve örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Emir Kipi ve Örnekleri – The Imperative Mood with Examples

Emir kipi isminden de anlaşılabileceği üzere emir ya da rica söz konusu olduğunda kullanılır. Örnek verecek olursak;

Clean the house!
Evi temizle!

Please clean the house.
Evi temizle lütfen.

Emir kipinin daha ayrıntılı açıklama ve örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Dilek Kipi ve Örnekleri – The Imperative Mood with Examples

Bir dilek ya da şüphe belirten kipe dilek ya da istek kipi denir. Örnek verecek olursak;

I suggest that Paul clean the house.
Bence evi Paul temizlesin.

I propose that Paul be asked to clean the house.
Evin Paul’e temizletilmesini öneriyorum.

If I were there, I would clean the house.
Orada olsaydım, evi ben temizlerdim.

İstek kipinin daha ayrıntılı açıklama ve örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kipler ve Cümle Yapıları – Mood and Sentence Type

Emir cümleleri hariç diğer cümle yapılarından hiç biri kipin ne olduğuna dair bir ipucu vermez. Aşağıdaki tabloda cümle yapıları ve kiplerin karşılaştırması yer almaktadır, inceleyiniz.

Kip Cümle Yapısı
Haber Kipi  It has gone.Gitti. (bildirme tümcesi)

It’s gone!Gitti! (ünlem tümcesi)

Has it gone?Gitti mi? (soru tümcesi)

 


 

Emir Kipi  Please go.Git lütfen. (emir tümcesi)

Get out!Çık dışarı! (emir ve ünlem tümcesi)

 


 

İstek Kipi  If they were there, I would go. (bildirme tümcesi)
Onlar orada olsaydı giderdim.

They demand it be removed! (ünlem tümcesi)
Bunun kaldırılmasını istiyorlar!

What if they were there? (soru tümcesi)
Ya orada olsalardı?