Kısaltmalar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Kısaltmalar – Dilbilgisi Terimleri / Abbreviations – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda kısaltmalar (abbreviations) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kısaltmalar yazılı bir kelime ya da cümlenin yerine kullanılan kısa kalıplardır. Örneğin;
Mr / Prof. ya da SOS gibi.

Kısaltmaları kendi içinde dört gruba ayırabiliriz.

Acronym / Akronim ya da Kısa ad
kelimelerin ilk hecelerinin birleşmesiyle ya da birkaç kelimenin baş harflerinden meydana gelen kelimeye denir.
NATO: North Atlantic Treaty Organisation
RADAR: Radio Detection And Ranging
FAQ: Frequently Asked Question ya da
LCD: Liquid Crystal Display gibi.

Contraction / Kaynaşma
bir veya birkaç harf atılarak yapılan kısaltmaya denir.
I am yerine I’m
Can’t, you’re ya da mister yerine Mr. gibi.

Initial Abbreviation / Baş harfle kısaltma
her harfin bir kelimeyi temsil ettiği kısaltmalara denir.
USA: The United States of America ya da
OEM: original equipment manufacturer gibi.

Syllabic abbreviation / Hecesel kısaltma
yerine kullanılan kelimelerde yer alan hecelerden oluşturulan kısaltmaya denir.
Interpol: International Police ya da
Opint: Operational Intelligence gibi.

Not: Dr ya da Prof gibi kısaltmaların sonuna nokta (.) koyulması genellikle Amerikan yazı kültüründe yaygındır.  Noktalı ya da noktasız kullanım Amerika dışındaki yerlerde doğru olarak kabul edilir.