Kişileştirme – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Kişileştirme – Dilbilgisi Terimleri / Personification – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda kişileştirme (personificationile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İnsana ait bir özellik ya da yeteneği bir durum ya da insan olmayan bir nesneye atfetmeye personification yani kişileştirme denir. Eğretileme olarak da kabul edilen kişileştirme bu özelliği ile olmayan bir şeyi öyle gösterme olarak da tanımlanabilir.

Kişileştirmeye Örnekler – Examples of Personification
Kişileştirmenin daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda birkaç örneğe yer verilmiştir, inceleyiniz.

The trees were whispering in the wind.
Ağaçlar rüzgârda fısıldaşıyordu.

He was looking at where the sun kissed the ocean.
Güneşin okyanusu öptüğü yere bakıyordu.

The flowers were dancing in the grass.
Çiçekler otların arasında dans ediyordu.

It was like I could hear the house was calling my name.
Sanki ev adımı söylüyormuş gibiydi.

Kişileştirme yapılırken noktalama işaretleri de kullanılabilir. Örneğin bazı durumlarda bazı kelimeler eğik ya da tırnak işareti içerisinde yazılarak okuyucuya bu durum belli edilmek amaçlanabilir. Kişileştirme sebepli noktalama işaretlerinin kullanıma örnek verecek olursak;

The words appeared to leap off of the paper as he read the story.
O hikâyeyi okudukça kelimeler adeta kâğıttan dışarı akıyordu.

The door “protested” as it opened slowly.
Kapı “inleyerek” yavaşça açıldı.

Böyle bir kullanım var olsa da kullanımı çok yaygın değildir. Çünkü çoğu yazar böyle bir tercihin kişileştirmenin etkisini azalttığını düşünmektedir.