Kök Biçim – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Kök Biçim – Dilbilgisi Terimleri / Base Form – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda kök biçim (base formile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Fiillerin eksiz yalın, sözlükte yer aldıkları biçimine kök biçim (base form) denir. Fiilin eklerden (-s, -ing, -ed) arındırılmış hâli olan kök biçimi ‘infinitive’ ile aynıdır. Örneğin ‘to sleep, to love, to take’ gibi. (to olmadan.)

Kök biçim ‘present tense’in (üçüncü tekil şahıs hariç) bütün formlarında ortaya çıkar.

Çekim Örnek 1 Örnek 2
1st person singular   I work   I eat
2nd person singular   You work   You eat
3rd person singular   He works
She works
It works
  He eats
She eats
It eats
1st person plural   We work   We eat
2nd person plural   You work   You eat
3rd person plural   They work   They eat

Daha önce de belirttiğimiz gibi mastar halde (infinitive form) fiilin kök hallerini görebiliriz. Örneğin;

It is easier to talk about something than to do it.Söylemesi yapmasından daha kolaydır.
The writer is a man who can speak freely only when alone.Yazar sadece yalnızken açıkça konuşabilen birisi.

Kök biçimi görebileceğiz bir başka yer ise emir cümleleridir. Örneğin;

Turn that computer off now!Kapat şu bilgisayarı hemen!
Shut the door please.Kapıyı kapat lütfen.

Son olarak kök biçimini gördüğümüz bir diğer yer de dilek, istek kipidir (subjunctive mood). Örneğin;

John demands that you bring him a cup of tea.John bir bardak çay getirmeni istiyor.
Dean purpose we stay with him.Dean onun kendisiyle kalmamızı istiyor.