Konumlar ve Yönlerle İlgili İngilizce Kelimeler


Words About Positions  and Directions (Konumlar ve Yönlerle İlgili Kelimeler)

 

above: üzerinde

over: üzerinde

on: üzerinde

 

*** above,on ve over aynı anlamı verse de, above hareket anlamı değil yer anlamı taşır. Over ise hareket anlamı taşır. On ise, bir cismin yüzeyinde anlamı taşır.

 

Örnek:

– The little goat could not jump over the hence. (Küçük keçi çitin üzerinden atlayamadı.)

-Clouds above look like a rabbit. (Yukarıdaki bulutlar tavşana benziyor.)

-On the top of the mountain, an old man lives. (Dağın tepesinde, yaşlı bir adam yaşıyor.)

 

behind: arkasında / ardında

down: aşağısında / aşağıda

in: içinde

next to: bitişiğinde /dibinde

under: altında

after: sonra gelen/ardında

below: aşağıda

end: sonunda

inside: içinde

off: dışında

right: sağında

up: yukarısında

around: etrafında

beside: yanında/bitişiğinde

far: uzakta

left: solunda

start: başında/başlangıçta

upside down: tepetaklak

before: öncesinde

between: arasında

finish: bitişinde

middle: ortasında

out: dışarıda

through: içinden/boyunca

beginning: başlangıç

bottom: dibinde

front: önünde

near: yakınında

outside: dışarıda

top: yukarıda

 

south: güney

north: kuzey

east: doğu

west: batı

northeast: kuzey doğu

southeast: güney doğu

northwest: kuzey batı

southeast: güney batı

 

*** South, North, West, East tek başlarına bir yer ya da bölge belirtebilirler.

Örnek:

-The conflicts in the North did not end. (Kuzeydeki çatışmalar bitmedi.)

 

***-ward/-wards eki arasında hiçbir fark yoktur be hemen hemen her yer-yön sıfatıyla kullanılabilir. -e doğru/yönelik anlamı katar.

 

Örnek:

-frontward: öne doğru / öne yönelik

-backward:geriye doğru