Lack of necessity ( Gerekliliğin olmaması ) Konu Anlatımı


LACK OF NECESSITY

 

 

  1. a) Not have to, not need to, needn’t

Not have to, not need to, needn’t ifadeleri zorunluluk olmadığını veya gereksizlik ifade eder.

 

I don’t have to buy a ticket to visit the museum. I work here.

(Müzeyi ziyaret etmek için bilet almak zorunda değilim. Burda çalışıyorum)

I know your phone number. You don’t have to tell me.

(Telefon numaranı biliyorum. Bana söylemene gerek yok)

John doesn’t have to come with us if he doesn’t want to.

(John gelmek istemiyorsa bizimle gelmesine gerek yok)

 

We don’t need to wear a jacket. It’s warm enough.

(Ceket giymemize gerek yok. Yeterince sıcak)

You needn’t pay the money now. You can pay it next week.

(Parayı şimdi ödemene gerk yok. Haftaya ödeyebilirsin)

 

Bu ifadeler bir yasaklama anlamı içermez. Yasaklama anlamı için mustn’t can’t vb. kullanılabilir.

You mustn’t smoke in the school. (yasaklama anlamı için doğru kullanım)

You don’t have to smoke in the school. (yasaklama anlamı için doğru olmayan kullanım)

 

 

  1. b) didn’t need to, needn’t have V3

 

 

Didn’t need to ve didn’t have to, geçmişte gerek olmayan bir şeyi ifade eder. Genellikle gerek olmadığından yapılmayan eylemler için kullanılır.

I didn’t need to water the plants yesterday. It was raining.

(Dün bitkileri sulamama gerek kalmadı. Yağmur yağıyordu)

Needn’t have done yapısı ise geçmişte yapılan bir eylem için gereksizlik belirtir.

I needn’t have watered the plants yesterday. It rained afterwards.

(Dün bitkileri sulamama gerek yokmuş, boşuna sulamışım. Sonrasında yağmur yağdı)